Om vårt nagelsvampstest

Symptomen som man får av nagelsvamp liknar symptomen som man kan få av flera andra hudsjukdomar, t.ex. psoriasis eller eksem.

Även för trånga skor kan ge liknande problem. Behandlingen av nagelsvamp tar ofta väldigt lång tid. Det är därför bra att testa om man har nagelsvamp innan man börjar en långvarig behandling.

Med vårt test för nagelsvamp kan man få ett snabbt besked om nagelförändringar såsom nagelförtjockning och dystrofi orsakas av dermatofyter. I sjukvården sker diagnos med huvudsakligen med direktmikroskopi eller svampodling i dagsläget. Dynamic Code har utvecklat ett test som detekterar arter inom släktena Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton med PCR.

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar.

Enkel provtagning

Vårt test för nagelsvamp är enkelt att göra. Provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Testet görs genom att patienten själv tar ett nagelprov hemma och skickar det till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. För provtagning krävs att patienten har tillgång till en nagelsax. Analysresultatet hämtas via vår hemsida med en personlig kod inom 3 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Bakgrund till vårt test

Nagelsvamp orsakas av att trådsvampar, huvudsakligen Trichophyton rubrum, angriper nageln. Andra arter som vanligen förekommer i Sverige vid nagel- och hudsvampinfektioner är T. mentagrophytes, M. canis och E. floccosum. Tånagelsvamp förekommer hos ca 10% av vuxna (Läkemedelsverket), Vid nagelsvamp sker en förtjockning av nageln. Detta ger vanligtvis inte några besvär utan är mer ett kosmetiskt problem. I vissa fall kan förtjockningen dock leda till att nageln trycker ner i nagelbädden och orsakar smärta. Lindriga angrepp på enstaka naglar kan behandlas med läkemedel som appliceras lokalt i form av lack eller kräm. Vid svåra angrepp som ger besvär kan systemisk behandling behövas. Behandlingen är ofta långvarig och vid tånagelsvamp endast effektiv ca hälften av fallen. Systemisk behandling kan medföra svåra biverkningar.

Unik analysmetod

Metodiken för Dynamic Codes test bygger på PCR. Flera forskargrupper har visat att PCR-metodiken jämför sig väl med både mikroskopering och svampodling för att diagnosticera nagel- och hudsvamp (Brillowska 2007, Garg 2009, Kondori 2010). Dynamic Code har utvecklat en metod som detekterar flera arter inom släktena Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, bl.a. detekteras T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, M. canis, M. audonii och E. floccosum.

Information och prisuppgifter

Kontakta oss för mer information om vårt test för nagelsvamp och för ett eventuellt samarbete.
Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Referenser

Brillowska-Dabrowska A, Saunte DM, Arendrup MC. Five-hour diagnosis of dermatophyte nail infections with specific detection of Trichophyton rubrum. J Clin Microbiol. 2007 Apr;45(4):1200-4

Garg J, Tilak R, Garg A, Prakash P, Gulati AK, Nath G. Rapid detection of dermatophytes from skin and hair. BMC Res Notes. 2009 Apr 18;2:60.

Kondori N, Abrahamsson AL, Ataollahy N, Wennerås C. Comparison of a new commercial test, Dermatophyte-PCR kit, with conventional methods for rapid detection and identification of Trichophyton rubrum in nail specimens. Med Mycol. 2010 Nov;48(7):1005-8.

Läkemedelsverket, Behandling av dermatomykoser – Behandlingsrekommendation, Information från Läkemedelsverket 6:2004