Om vårt test Fett och hälsa

Med vårt test får man enkelt besked om man har en genetisk ökad risk för övervikt. Man får också veta om man bär på genvarianter som är kopplade till ökad risk för förhöjda blodfetter och även om man har en genetiskt betingad fördel av att äta olika sorters fetter.

Övervikt och fetma är ett växande problem världen över och så även i Sverige. Med vårt test får man enkelt besked om man har en genetisk ökad risk för övervikt. Man får också veta om man bär på genvarianter som är kopplade till ökad risk för förhöjda blodfetter och även om man har en genetiskt betingad fördel av att äta olika sorters fetter.

Man får härmed en vägledning till hur man kan påverka sitt BMI och sina blodfetter med hjälp av att reglera sitt fettintag i kosten, samt sin fysiska aktivitet.

I testet analyseras 4 olika gener, FTO, PPARG, APOA5 och FABP2. Den första genen FTO, ger information om man bär på anlag för övervikt och får extra bra effekt av fysisk aktivitet. PPARG visar hur BMI kan påverkas av kost rik på enkelomättade fetter. APOA5 visar hur BMI kan påverkas av fettrik kost. FABP2 visar om man anlag för höga nivåer av blodfetter.

Enkel Provtagning

Vårt självtest för Anlag för övervikt är enkelt att utföra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Genom ett kindgnuggsprov tar man själv provet hemma och skickar det sedan till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. Analysresultatet hämtas via nätet med en personlig kod 5 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Vi erbjuder olika samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar.

Mer information om testet och de gener som analyseras

Övervikt och fetma har visats sig vara en riskfaktor för många andra sjukdomar, bland annat typ-2-diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Övervikt och fetma mäts ofta med hjälp av BMI (Body Mass Index) som jämför längd och vikt hos en individ. BMI mellan 25-30 kg/m2 karakteriseras som övervikt och BMI över 30 kg/m2 som fetma. Det finns också andra sätt att mäta övervikt och fetma på som till exempel midja/höft kvoten. Denna ökning av övervikt och fetma bland både barn och vuxna beror sannolikt på en kombination av faktorer där genetik, nutrition, beteende och miljö är viktiga komponenter i ett komplext sammanhang.

BMI och träning, FTO-genen

En välbeskriven gen som kan kopplas till övervikt och fetma finns på kromosom 16 och kallas för FTO (fat mass and obesity associated). FTO-genen uttrycks främst i hjärnan och man tror att den har koppling till aptit och födointag.

I detta test tittar vi på en specifik position i genen som förekommer i två varianter, som A-allel och som T-allel (rs9939609). A-allelen av genen ger upphov till ett protein som inte fungerar och individer som är bärare av A-allelen i dubbel uppsättning har i en stor metastudie visats löpa en 40-60% högre risk för övervikt och fetma. Det har också visats att bärare av denna genvariant kan minska risken för övervikt och fetma med upp till 30% genom fysisk aktivitet. Personer med denna genvariant kan därför med hjälp av god kosthållning och träning nästan helt eliminera den genetiskt ökade risken för fetma

BMI och fett i kosten, PPARG- och APOA5-genen

Det finns också flera olika gener som påverkar hur vi hanterar olika typer av fett i maten och hur kroppen reagerar på detta. I detta test fokuserar vi på PPARG-genen och AOPA5-genen. PPARG påverkar ämnesomsättningen av fetter och uttrycks i fettvävnad. Personer med en viss genvariant (GG) av PPARG (rs1801282) tenderar att ha ett lägre BMI vid kost som innehåller en högre andel enkelomättat fett. Enkelomättat fett förekommer i bland annat olivolja, nötter, avokado och kyckling. En diet rik på enkelomättade fetter kallas ofta för medelhavskost. Individer med denna genvariant kan därför ha benägenhet för att minska sitt BMI genom att förändra sitt intag av fetter till att äta mer enkelomättade fetter istället för mättade fetter.

Även genen APOA5, är kopplad till reglering av fetter och inlagring av fett i fettceller och har därmed en roll vid utveckling av fetma. I detta test undersöker vi förekomsten av T>C på position 1131 i genen (rs662799). Studier visar att personer med en viss genvariant (CC) av APOA5-genen inte går i riktning mot ett högre BMI även om kosten består av mycket fett. Dessa personer tenderar till och med att få ett minskat BMI vid en fettrik kosthållning. Individer som inte har denna genvariant har istället en tendens att öka sitt BMI och riskerar att drabbas av övervikt eller fetma vid en fettrik kost.

Blodfetter, FABP2-genen

Blodfetter som till exempel kolesterol är viktiga byggstenar i kroppen men kan vid för höga nivåer vara riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdomar. FABP2-genen, (Fatty acid Binding Protein) kodar för ett intracellulärt protein som påverkar mängden fett i blodet och individer med en viss genvariant av FABP2-genen (rs1799883) får en ökad mängd triglycerider, däribland LDL (det onda kolesterolet) och en minskad mängd av HDL (det goda kolesterolet) i blodet. Det är inte enbart generna som styr mängden blodfetter utan för individer med denna genvariant är det extra viktigt att tänka på att ersätta mättat fett och transfetter med omättat fett för att förbättra nivåerna av blodfetter.

Gener är en av många faktorer som påverkar vårt BMI och vår kosthållning men oavsett vilka genetiska variationer man är bärare av så är det viktigt att komma ihåg att en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa. Det är också viktigt att tänka på att det förekommer individuella skillnader mellan oss även om man bär på samma gen-variationer i just dessa gener.

Unik och säker analysmetod

Dynamic Code använder sig av en egenutvecklad laboratoriemetod för att analysera 4 olika SNP:ar i följande 4 olika gener: 1 SNP i FTO-genen, 1 SNP i PPARG-genen, 1 SNP i APOA5-genen, 1 SNP i FABP2-genen. Den egenutvecklade metoden är baserad på realtids-PCR. Metoden är validerad enligt ackrediterade rutiner.

Information och prisuppgifter

För mer information om vårt test för Anlag för övervikt och eventuellt samarbete, kontakta oss.
Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

En jämförelse mellan den egenutvecklade metoden och Sangersekvensering på totalt 61 prover för FTO-genen, 60 prover för PPARG-genen, 58 prover för APOA5-genen och 58 prover för FABP2-genen visade på en 100% överensstämmelse.

Analyserna genomförs i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium.

Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.

Studier har visat att instruktionerna i provtagningspaketet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet.

Testet för anlag för övervikt är registrerat hos Läkemedelsverket.

Referenser

Auinger A et al,. Human intestinal fatty acid binding protein 2 expression is associated with fat intake and polymorphisms. J Nutr. 2010 Aug;140(8):1411-7.

Brunkwall L et al,. Genetic variation in the fat mass and obesity-associated gene (FTO) in association with food preferences in healthy adults. Food Nutr Res. 2013 Apr 12;5

Frayling TM et al,. A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science 2007 May 11;316(5826):889-94

Garaulet M et al., PPARγ Pro12Ala interacts with fat intake for obesity and weight loss in a behavioural treatment based on the Mediterranean diet. Mol Nutr Food Res. 2011 Dec;55(12):1771-9

Herrera BM and Lindgren CM. The genetics of obesity. Curr Diab Rep. 2010 Dec;10(6):498-505.

Kilpeläinen TO et al., Physical activity attenuates the influence of FTO variants on obesity risk: a meta-analysis of 218,166 adults and 19,268 children. PLoS Med. 2011 Nov;8(11):e1001116.

Memisoglu A. et al,. Interaction between a peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene polymorphism and dietary fat intake in relation to body mass. Hum Mol Genet. 2003 Nov 15;12(22):2923-9.

Scuteri A et al. Genome-wide association scan shows genetic variants in the FTO gene are associated with obesity-related traits. PLoS Genet. 2007 Jul;3(7):e115.

Sonestedt E et al,. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25

Pereira AC et al,. Does Pro(12)Ala Polymorphism Enhance the Physiological Role of PPARγ2? PPAR Res. 2013;2013:401274

Zhao T, Zhao J, Yang W. Association of the fatty acid-binding protein 2 gene Ala54Thr polymorphism with insulin resistance and blood glucose: a meta-analysis in 13451 subjects. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Jul;26(5):357-64.

Zhao T, Nzekebaloudou M, lv J. Ala54Thr polymorphism of fatty acid-binding protein 2 gene and fasting blood lipids: a meta-analysis. Atherosclerosis. 2010b Jun;210(2):461-7.

Till vårt DNA-test fett och hälsa

Fett-och-hälsa.png