Om vårt test för vinterkräksjukan

Vinterkräksjuka orsakas av norovirus, som är en typ av calicivirus. Med vårt test får man enkelt besked om man är skyddade mot den vanligaste typen av de norovirus.

Ca 20% av den svenska befolkningen har ett ärftligt betingat skydd mot att smittas av vinterkräksjuka. Skyddet beror på att man har en variant av genen för fucosyltransferas (FUT2). FUT2-genen kodar för ett enzym som gör att vissa blodgruppsantigen, molekyler som finns på cellytan, utsöndras i slemhinnor. Hos personer som bär på dubbla anlag av varianten av FUT2-genen (A/A) bildas inget aktivt enzym och därmed är man inte mottaglig för smitta av den vanligaste typen av norovirus. Personer som bär på anlaget (G/G) och de som bär på enkelt anlag (A/G) har inte det ärftliga skyddet mot den vanligaste typen av norovirus.

Vi erbjuder olika samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av laboratorieanalys och distribution av analyssvar. Idag säljs vårt test för skydd mot vinterkräksjuka via apoteket.

Enkel provtagning och säkert svar

Vårt test är enkelt att göra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Genom ett kindgnuggsprov kan man själv ta provet hemma och sedan skicka det till vårt ackrediterade laboratorium (ISO/IEC 17025) för DNA-analys. Analysresultatet hämtas via vår hemsida eller telefon med en personlig kod 5 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Tydligt besked visar vägen

Vetskapen om att man är skyddad mot eller kan bli smittad av den vanligaste typen av norovirus kan vara viktig information för personer som är i riskgruppen att drabbas av komplikationer i samband vinterkräksjuka. Vidare kan denna vetskap ha praktisk betydelse för barnfamiljer t ex i samband med planering av vem som ska vara hemma och passa barnen om de får vinterkräksjuka. Testet kan även ge viktig information till en arbetsgivare, som erbjuder sin personal att frivilligt testa sig. Resultatet kan utgöra ett värdefullt underlag för planering av personalresurser vid utbrott av vinterkräksjuka.

De vanligaste typerna av norovirus förökar sig inte hos individer med skydd. Däremot kan en person med skydd via fysisk kontakt få med sig virus från ett ställe till ett annat. Därför är det alltid viktigt att vara noga med hygienen, såsom handtvätt och vid mathållning.

Unik och säker analysmetod

Dynamic Code använder sig av en egenutvecklad laboratoriemetod för att analysera position 428 i FUT2-genen. Den egenutvecklade metoden är baserad på realtids-PCR. Metoden detekterar A och/eller G anlag i SNP-positionen enligt ovan. Metoden är validerad enligt ackrediterade rutiner.

Information och prisuppgifter

För mer information om vårt test för Vinterkräksjuka och eventuellt samarbete, kontakta oss på 
Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

  • En jämförelse mellan den egenutvecklade metoden och extern metod eller Sangersekvensering på totalt 74 prover visade på en 99,5% metodologisk säkerhet.
  • Analyserna genomförs i Dynamic Codes laboratorium, som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och därmed granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
  • Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.
  • Studier har visat att instruktionerna i provtagningspaketet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet.
  • Testet för Vinterkräksjuka är registrerat hos Läkemedelsverket.