Så hanterar vi dina provsvar

På Dynamic Code värnar vi om din integritet och har därför inga databaser varken med inhämtat DNA eller med några personuppgifter om dig som konsument (gäller alla våra test mot konsumentmarknaden). Den enda spårbarheten vi har är den analyskod du som kunden själv får i förpackningen till testet. Varje analysnummer är unikt genererat av laboratoriesystemet och spårbarhet av analysnumret finns från mottagning av provpaket till analyssvar ut på webben. Undantaget från detta är testen för Klamydia och Gonorré, som lyder under smittskyddslagen och anmäls till Folkhälsomyndigheten. Det betyder också att det är viktigt att du själv sparar din analyskod så att du kan gå in och se ditt provresultat. Om du väljer att gå vidare till ett digitalt läkarbesök efter att du har fått ditt provsvar går dina resultat vidare till vårdgivaren.

Vårt laboratorium ligger i Linköping och står under höga kvalitetskrav. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). För extern fortlöpande kvalitetskontroll deltar Dynamic Code i flera internationella kvalitetstest och jämförelser där flera laboratorier medverkar. Testen är registrerade hos Läkemedelsverket och finns därmed i EUDAMED-databasen.

När vi tar emot ett prov granskas att provet är helt och oskadat. Om så inte skulle vara fallet gör vi en bedömning om provet ändå går att analysera. Bedöms provet inte kunna analyseras begärs ett nytt prov av dig utan extra kostnad. Du meddelas om detta via webben när du loggar in med ditt analysnummer.