Den senaste forskningen i en liten ask

Den senaste forskningen i en liten ask

All produktutveckling sker i vårt egna högkvalitativa labb. Här arbetar specialister löpande med att ta fram smarta diagnos- och hälsotestlösningar för den moderna människan och framtidens vård. Genom att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och annan molekylärbiologisk forskning tar vi fram produkter direkt till konsument samt till vården, företag och kommuner.

Den moderna människan är digital och global, värdesätter sin tid och har höga krav på säkra diagnoser och professionell vård. Målet med alla våra produkter är därför att effektivisera vården, möjliggöra säkrare diagnoser och ge konsumenterna mer kontroll över sin egen hälsa. Många diagnoser som tidigare krävt besök på vårdcentral kan nu möjliggöras med hjälp av våra diagnos- och hälsotest och de digitala vårdgivare vi samarbetar med.

Våra tester är alltid lika tillförlitliga som vårdens och i vissa fall kan våra tester även ge diagnoser där det tidigare saknats adekvata sätt att ställa diagnos på inom den traditionella vården. Ett exempel på detta är vårt test för Bakteriell vaginos, där kvinnor nu äntligen kan få en säker diagnos och rätt behandling.

För oss på Dynamic Code handlar produktutveckling om mycket mer än att ta fram nya produkter. Det handlar om att utveckla en helhetslösning och möjliggöra ett helt nytt sätt att få säkra diagnoser och bra vård.

Vi fokuserar särskilt på att utveckla produkter inom områdena Kvinnohälsa, livsstil och förebyggande hälsovård.

Vetenskaplig grund och kvalitetskontroll

All produktutveckling är vetenskapligt baserad och noga kontrollerad. Specialisterna på Dynamic Code bevakar löpande både nationella och internationella nya forskningsrön för att säkerställa att produkterna lever upp till nationella och internationella krav gällande kvalitet och utförande i sjukvården.

Utvecklingsavdelningen har fortlöpande extern kvalitetskontroll och flera av testerna deltar i internationella kvalitetstest där Dynamic Codes produkter presterar mycket väl.