Vårt helhetskoncept för hälso- och släktskapstester

Så här fungerar vårt koncept

1-1.4.png 2-1.4.png 3-1.4.png

Beställ ett test på vår webbsida eller köp det hos en av våra återförsäljare.

Ta provet själv genom att följa instruktionerna.

Skicka tillbaka provet i förbetalda returförsändelsen.

4-1.4.png 5-1.4.png 6v2-1.4.png

Vi analyserar ditt prov i vårt kvalitetssäkrade laboratorium. 

Svaret hämtas på vår webbsida med din personliga kod.

Vid behov hjälper vi dig direkt vidare till en digital vårdgivare för behandling.

Snabbt och enkelt att anpassa

Dynamic Code har arbetat fram ett unikt helhetskoncept för hälsotester. Det omfattar allt från produktion av provtagningspaket, analysmetodik, genomförande av analys, distribution av provsvar samt möjlighet till medicinsk rådgivning och e-recept. Konceptet består av fem huvudpelare och omfattar också en effektiv logistik genom hela kedjan:

1. Provtagningspaket för självprovtagning.

Privatpersoner kan själva ta provet hemma. Konsumentprodukterna är CE märkta enligt IVD direktivet och registrerade på läkemedelsverket och i EUDAMED (European Databank on Medical Devices). Detta innebär bl.a. att provtagnings-instruktioner är utprovade i personstudier.

2. Unik analysmetodik.

Dynamic Code bevakar nya forskningsrön och samarbetar med forskargrupper och experter inom olika områden för att utveckla nya DNA-test. Exempel på detta kan vara när nya upptäckter mellan genotyp och fenotyp(egenskap) görs. Analysmetodiken utvecklar vi oftast internt och håller i ”svarta lådan”. Fokus är kostnadseffektiva analyser med högsta säkerhet.

3. Högsta svarssäkerhet

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 av den svenska myndigheten Swedac. Vi erbjuder s.k. forensisk, kriminalteknisk lablogistik för högsta säkerhet samt fokuserar på hög kapacitet. Dagens kapacitet är 300 000 test per år.

4. Snabba värdefulla svar

Dynamic Code erbjuder snabba svarstider från 24 timmar från att provet har kommit till vårt laboratorium (t ex klamydiatest) upp till fem dagar. Testen ska ge värdefulla svar och hänvisning till rådgivning, såväl kostrådgivning som medicinsk rådgivning.

Dynamic Code har utvecklat ett koncept kring logistiken av analyssvaren. Alla analyssvar kan hämtas säkert och anonymt via våra hemsidor genom att fylla i sin analyskod. Bakom detta finns ett väl utvecklat och integrerat labbdatasystem och en webbplattform. Grunden för detta är ett genomtänkt lab-logistikflöde och en webbkommunikation som förenklar samarbete med våra partners.

5. Medicinsk rådgivning, videomöte med läkare och e-recept

Dynamic Code har arbetat fram ett unikt helhetskoncept där hemtesterna är kopplade direkt till en läkarkontakt online och e-recept. Detta helhetskoncept erbjuder vi konsumentmarknaden via Carestore.com. Kunderna köper hemtest online för ett specifikt symptom och hämtar sitt testsvar inom några dagar på vår hemsida. Är testsvaret positivt kan kunden gå direkt vidare till medicinsk rådgivning och e-recept via vår tjänst. Behöver kunden rådgivning innan köp eller om symptomen fortfarande finns kvar, kan de via Carestore få kontakt med läkare online. Kunden får snabba analyssvar och kan påbörja sin behandling inom några dagar - utan att lämna hemmet.