Laboratoriet

Vi analyserar alla våra test i vårt eget laboratorium. Vi har lång erfarenhet av både utveckling av nya test, analysmetoder samt att i rutin analysera många olika analyser på ett optimalt och kvalitetssäkrat sätt. 

Våra svarstider för hälsotest är 1-5 arbetsdagar beroende på test och släktskapsanalyser är 10 arbetsdagar.

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Vi har kapacitet att analysera ca 900 000 tester per år.

Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet, läs gärna vår kvalitetspolicy