Släktskaps- & faderskapsbestämning - kommuner

Dynamic Codes faderskapsbestämning är 99,99% säkert. De är godkända vid rättslig prövning.

Familjerätten biträder Tingsrätten med utredningar och beslutsunderlag i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Det är också till Familjerätten man vänder sig om man får barn som ogift, för att faderskapet ska utredas och fastställas. Vi hjälper i dagsläget 50% av Sveriges kommuner med faderskapsbestämning.

Provtagningen

Dynamic Codes släktskaps- och faderskapsbestämningar baseras på enkel provtagning (kindgnuggsprov), säker analys, snabbt svar samt konkurrenskraftigt pris. 

I våra provtagningspaket finns allt som behövs för att ta provet i kontorsmiljö, t ex vid första besöket på socialtjänstkontoret. Här finns ett formulär där en tredje part t.ex. socialtjänstemannen intygar att provet tas från rätt person genom att personen legitimerar sig. Proven skickas därefter i den plomberade returförsändelsen till laboratoriet. Proven analyseras i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och svar erhålles efter 5-10 dagar.

Vi har över 30 sk. analysmarkörer att ta till vid komplicerade släktskapsbestämningar. Dessutom analyseras proven med de internationella standardmarkörerna, vilket innebär att Dynamic Codes resultat kan jämföras med resultat som erhållits hos andra internationella laboratorier om det skulle vara aktuellt. 

Juridiska villkor

För faderskapsbestämningar som baseras på kindgnuggsprov, där inget medicinskt ingrepp sker vid provtagningen, kan kommuner fritt välja leverantör/laboratorium. De flesta faderskapsbestämningar som utförs i Sverige baseras på kindgnuggsprov. 

I de specialla fall där rätten förordnar faderskapsbestämning och om provtagningen sker med medicinska ingrepp skall Rättsmedicinalverket, eller av verket godkänd aktör, utföra faderskapsbestämningen. Rätten får i ett faderskapsmål tillåta och fritt värdera utlåtande om såväl blod- som annan analys.

Vad säger kommunerna:

Göteborgs kommun

”Göteborgs kommun valde efter upphandling år 2011 att anlita Dynamic Code för familjerättens utredningar av faderskap. Beslutet baseras på den erfarenhet Dynamic Code har inom området, samt att deras laboratorium är ackrediterat och granskas av SWEDAC. De uppfyller väl de krav vi ställer på den här sortens utredningar och vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med Dynamic Code.” Roger Söderstrand/Enhetschef Göteborgs Stad. 

Familjerätten i Linköping

Familjerätten i Linköping biträder tingsrätten med utredningar och beslutsunderlag i vårdnads- boende- och umgängetvister. Det är också till Familjerätten man vänder sig om man får barn som ogift, för att faderskapet ska utredas och fastställas.

- Vi fastställer ca 1000 faderskap per år och i de allra flesta fall handlar det om sammanboende föräldrar som skriver under ett intyg som bekräftar faderskapet. Ibland krävs dock DNA-test för att fastställa vem som är pappan och här tar vi hjälp av Dynamic Code. Förutom att deras tester är säkra och håller rent rättsligt - vilket är en förutsättning för oss - upplever vi att samarbetet fungerar smidigt, berättar Margareta LInd, gruppchef för Familjerätten på socialkontoret i Linköping.

Samarbetet mellan Familjerätten och Dynamic Code inleddes 2007 efter en upphandling.