2021-09-17

“Vi blir en starkare spelare med större geografisk närvaro”

Idag offentliggjordes att AegirBio har ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code.

Huvudägarna till Dynamic Code; Backing Minds Invest AB, Anne Kihlgren och P.A.L.M Venture Capital AB ser flera rationella skäl till affären med AegirBio:

  • Ägargruppen ser tydliga synergier med ett samgående och att bolagen tillsammans blir en starkare spelare med större geografisk närvaro. Men också marknadsmässiga och organisatoriska synergier och skalfördelar. 
  • Båda bolagen befinner sig i en internationell expansion och tillsammans skapas större förvärvsmöjligheter för snabbare global expansion.  
  • En bredare produktportfölj med fler typer av diagnostiska tester för konsument och vårdgivare som täcker fler sjukdomar, åkommor och även andra områden såsom anpassad medicindosering.
  • AegirBio har idag tester som man köper i butik och får ett svar direkt själv medan Dynamic Codes självtester analyseras i laboratorier och kopplar ihop med läkare via en digital plattform. På så sätt kompletterar bolagen varandra fantastiskt bra.

– Tillsammans och med en bredare produktportfölj och på fler geografiska marknader kan vi snabbare digitalisera diagnostiken. Ett viktigt steg för att hjälpa människor att lättare få kontroll över sin hälsa. Vårdlandskapet förändras snabbt nu och tillsammans blir vi en viktig internationell aktör för att ge vården bättre verktyg för diagnostik och förebyggande hälsa, säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.

– Med en betydande egen kassa, stora synergier och en uttalad förvärvsstrategi ser vi att AegirBio och Dynamic Code tillsammans kan bli den globalt ledande aktören inom framtidsbranschen digital diagnostik, säger Sara Wimmercranz, medgrundare BackingMinds.

– Vi är väldigt positiva till budet som är ett kvitto på Annes hårda arbete och bolagets lönsamma tillväxt, säger Susanne Najafi, medgrundare BackingMinds.

Styrelsen i DC Partners Sweden AB, som representerar delägarna via Pepins, har tagit del av analysen och diskuterat för- och nackdelar med dem och beslutat att stödja affären. Tillsammans med de tre huvudägarna och DC Partners Sweden AB är det aktieägare som representerar 52,1% av aktierna som stödjer affären.

 

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75