2017-10-02

Äntligen ett snabbt och säkert test för alla som misstänker att de lider av celiaki - glutenintolerans!

Celiaki drabbar ca 140 000 personer bara i Sverige, varav flertalet ännu inte har fått diagnosen fastställd. Många har vant sig vid besvären och söker inte vården, men värre är att även de som söker vården ofta får vänta åratal på diagnosen. Det finns studier som visar att det tar i genomsnitt 5,8 år att få en diagnos i Sverige*. Med Dynamic Codes nya hemtest för celiaki får du ett testsvar inom sex dagar. ”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Celiaki (glutenintolerans) är en sjukdom som är svår att upptäcka

Celiaki kan yttra sig på många olika sätt och är en sjukdom som kan starta när som helst i livet, från småbarnsåren till ålderdomen. Besvären kan vara allt ifrån väldigt vaga till mycket besvärliga, t.ex. trötthet, orolig mage, diarré eller förstoppning, nedstämdhet och blodbrist. Men ett problem är också svårigheten att få rätt uppmärksamhet inom vården. Därför är väntan på rätt diagnos ofta oacceptabelt lång med många turer fram och tillbaka i vården och ofta med besvär i onödan under lång tid.

Vårt hemtest – ett komplement till vården

Dynamic Codes nya hemtest ger personer som misstänker att de har celiaki möjlighet att testa detta med ett säkert svar inom sex dagar och därefter hjälp med snabb diagnos. Testet är därmed ett utmärkt komplement till den allmänna vården. – ”Dynamic Codes hemtest för celiaki kommer sannolikt att bidra till att fler personer får diagnosen fastställd eller avfärdad, med ökat välmående som följd. Testet kombinerar flera analyser som sedan vägs samman till en rekommendation och dessutom finns möjlighet att boka in tid för medicinsk rådgivning online”, säger Anneli Ivarsson, legitimerad läkare, specialist i pediatrik och professor vid Umeå universitet.

Enkelt och säkert med uppföljning och rådgivning

Hemtestet köper du via Dynamic Codes hemsida Carestore.com. Provtagningen genomförs enkelt hemma och proverna skickas sedan till Dynamic Codes laboratorium i ett frankerat och adresserat svarskuvert. När analyserna är klara, hämtas resultaten via en unik analyskod på Carestore.com. Test- svaret inkluderar medicinska rekommendationer framtagna i samarbete med specialister inom celiaki. Du ges även möjligheten att direkt boka kontakt med läkare online för samråd.

Fotnot:

* Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118. 

Presskontakt

anne_presskontakt_ny.png

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise_presskontakt.png

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75