2020-02-12

Bra tillväxt för Dynamic Code under 2019

HealthTech-bolaget Dynamic Code ökar den totala försäljningen med 47 procent 2019 jämfört med 2018, till 19,4 Mkr. Försäljningen utvecklades positivt under året och för andra halvåret var tillväxten 112 procent.

Den största försäljningstillväxten skedde B2B, i synnerhet till vårdgivare som för helåret ökade med 737 procent och via apotek och andra distributörer som ökade med 60 procent.

- 2019 har varit ett spännande år för Dynamic Code på många sätt. Vi har sett en accelererande tillväxttakt under året, vilket beror på att många nya partner-samarbeten har blivit klara och sjösatta under året. Vi visar fortfarande ett negativt resultat, vilket är enligt plan, då stora satsningar har gjorts på produktutveckling, marknadsföring och att bygga en stark organisation, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Intensifierade samarbeten en nyckel för tillväxten

  • Under året har samarbeten inletts och intensifierats med flera digitala vårdgivare. Dynamic Code och KRY öppnade upp ett samarbete vid halvårsskiftet, där KRY använder Dynamic Codes hälso- och diagnostest för Klamydia. Samarbete med KRY påbörjades också i Norge under slutet av året.
  • Dynamic Code har under året ytterligare utvecklat sitt samarbete med apoteks-kedjorna och erbjuder nu en heltäckande vårdkedja för distansvård, där apotek, vårdgivare, laboratorium och konsument kopplas samman digitalt med full spårbarhet. Dynamic Codes hälso- och diagnostester finns nu hos samtliga apotek i Sverige.
  • Till sist, men inte minst viktigt, har vi utvecklat och förstärkt vår organisation inom samtliga funktioner. Dynamic Code är idag 30 ambitiösa och entusiastiska medarbetare med en stark ledning inom samtliga affärsområden. 

Sammanfattningsvis går Dynamic Code in i det nya decenniet med stark organisation, starka partners och en utökad produktportfölj med flera nya volymtest.

- Jag är övertygad om fortsatt bra tillväxt och framgångar inom nya marknadssegment, inte minst internationellt. Med vår tekniskt skalbara och heltäckande vårdkedja i kombination med de volymtest för diagnostik som vi lanserar under 2020 har vi alla förutsättningar på plats för att erbjuda allt fler konsumenter en säkrare och mer tillgänglig sjukvård tillsammans med våra partners, säger Anne Kihlgren.

 

För mer information, kontakta gärna:

Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code
070 819 16 21 
anne.kihlgren@dynamiccode.se

 

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75