2020-06-08

Kostnadsfri självprovtagning för covid-19 i hela landet

Dynamic Code och Doktor24 lanserar nu det första PCR-testet för självprovtagning av pågående covid19-infektion med nationell täckning.

Den som har symptom som tyder på covid-19 kan efter en digital läkarbedömning få ett självprovtagningstest hemskickat för test av pågående infektion. Tjänsten är unik då testet inte kräver kyltransport, vilket möjliggör storskalig provtagning i hemmet oavsett var i landet man bor. Testet är kostnadsfritt för patienten. Alla moment i testkedjan, från beställning och medicinsk bedömning, till testdistribution och uppföljning med vårdgivare, hanteras i en enhetlig digital plattform.

- Efter regeringens viktiga besked att alla med symptom utan kostnad ska få testa sig är jag glad att vi nu kan erbjuda en samhällsekonomiskt hållbar testning som når alla människor i hela landet, och därmed bidra till att få Sverige på fötter igen, säger Daniel Lillienau, VD på Doktor24.

Testet är ett CE-märkt självprovtagningstest för pågående covid-19-infektion. Patienten rådgör digitalt med Doktor24:s läkare som gör en bedömning av symptom och symptomdebut. Bedöms symptomen vara förenliga med misstänkt infektion skickas ett testkit hem till patienten med post. Patienten tar provet på sig själv hemma, genom att topsa i näsa och svalg och skickar sedan provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium som ett vanligt brev i bifogat förfrankerat kuvert. Återkoppling av testresultat och råd om eventuell behandling ges av Doktor24:s läkare några dagar senare. Ärendet journalförs så att patientens övriga vårdgivare kan få tillgång till testresultatet vid behov. Patienten kan även få ett intyg på vad covid-19-testet visat. 

Dynamic Code samarbetar sedan tidigare med Folkhälsomyndigheten i arbetet med att öka tillgängligheten av laboratorietester för att påvisa covid-19. Den covid-19-testning, som nu även erbjuds till privatpersoner och företag, finns sedan en tid tillgänglig för kommuner och regioner.

- Myndigheter och experter är överens om att det krävs utökad testning för att få stopp på smittspridningen. Med samarbetet med Doktor24 kan vi tillhandahålla en mycket hög tillgänglighet och i enlighet med regeringens nya riktlinjer välkomna både privata och offentliga kunder att testa sig på ett snabbt, säkert och prisvärt sätt, säger Anne Kihlgren, Dynamic Codes grundare och VD.  

Mer om testet: 

Testet är av typen PCR, som WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar för påvisning av covid-19. Det har inga undanträngningseffekter då det är egenutvecklat. PCR-metoden är validerad gentemot andra metoder och självprovtagningspaketet är dessutom CE-märkt. 

Läs mer om testet för covid-19 här.
Läs pressmeddelandet här.

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75