2017-05-24

Dynamic Code erbjuder världsledande Panorama® NIPT och rådgivning till blivande föräldrar

Via Dynamic Code kan nu blivande föräldrar beställa NIPT-testet Panorama® från amerikanska Natera, ett av världens främsta företag inom fosterscreening. Ett enkelt blodprov från mamman ger besked om kromosomavvikelser och sjukdomsanlag hos det ofödda barnet. Önskar föräldrarna rådgivning erbjuds detta av specialister direkt via Carestore.com.

Dynamic Code har förpackat ett unikt helhetskoncept kring Panorama® NIPT. För första gången kan privatpersoner enkelt få information om testet, köpa det, hämta sitt testsvar, och om föräldrarna önskar, få rådgivning både före och efter testet. Online. Rådgivningen tillhandahålls av genetiker som är specialister på Panorama NIPT testet och även av specialistläkare inom gynekologi och obstetrik.

”Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi tar hand om kvinnan/familjen i alla skeden av genomförandet av NIPT-testet”, säger Mia Bengtsson affärsutvecklare på Carestore.com. Vi har sökt det bästa screeningtestet och funnit ”Panorama® NIPT” som är unikt då det separerar ut fostrets DNA från mammans i blodprovet vilket ger mycket säkra svar. Natera har utvecklat ett test som vi ser som unikt sett till känslighet och mängden information”, avslutar Mia.

Vid Panorama NIPT tas ett blodprov från den gravida kvinnan. I hennes blod finns även DNA från fostret och genom att analysera det kan man fastställa om det finns genetiska avvikelser som kan orsaka ohälsa hos det ofödda barnet.

Rådgivning och stöd.

Att överväga och genomföra ett NIPT-test är ofta ett stort beslut för blivande föräldrar. Därför erbjuder Carestore.com rådgivning med certifierade genetiska rådgivare inför ett eventuellt test och efter erhållet testsvar. Det är ett telefonmöte som är kostnadsfritt. Och vill man ha rådgivning efter att man fått sitt provsvar erbjuder Carestore.com rådgivning via videomöte med legitimerad specialistläkare inom gynekologi och obstetrik.

1 miljon tester i världen.

Panporama® NIPT är ett av de säkraste och vanligaste NIPT-testerna i världen med drygt 1 miljon genomförda tester i fler än 80 länder. Provet kan tas redan efter nionde graviditetsveckan. Carestore.com samarbetar med provtagningskliniker runt om i Sverige där blodprovet kan tas. Svar på testet finns sedan att hämta online på Carestore.com redan inom tio dagar efter att blodprovet har kommit in till laboratoriet.

För mer information
Se www.dynamiccode.com/se/nipt-panorama

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75