2021-06-01

Dynamic Code konsoliderar sina bolag och lämnar Pepins

Dynamic Code genomför nu en konsolidering av moderbolaget Dynamic Code AB och det Pepins-noterade bolaget DC Partners Sweden AB. Syftet är att renodla bolagsstrukturen inför en noterad miljö i framtiden. Detta innebär att Dynamic Code lämnar Pepins som marknadsplats.

Dynamic Code befinner sig i ett expansivt läge med en växande omsättning, produktportfölj och avtal med partners i vårdkedjan. Dessutom står en internationalisering inför dörren.

För att skapa förutsättningar för att verka i en noterad miljö väljer nu bolaget att fusionera den del av bolaget som handlas på marknadsplatsen Pepins, DC Partners Sweden AB, med moderbolaget Dynamic Code AB. Fusionen väntas vara genomförd under hösten 2021.

Detta innebär att 2-7 juni, som är nästa tillfälle att handla med aktien, blir den sista gången det är en officiell handelsperiod med bolaget på Pepins. Delägarna i Pepins-ägda DC Partners Sweden AB kommer i och med fusionen att bli delägare i Dynamic Code AB. Aktierna kommer därmed inte vara likvida förrän Dynamic Code väljer en ny noterad miljö.

Några formella beslut kring notering är inte tagna, men styrelsen har gett ledningen i uppdrag att göra bolaget redo och inleda en process för notering.

 

Presskontakt

anne_presskontakt_ny.png

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise_presskontakt.png

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75