2020-02-18

Forskning bekräftar att tester fungerar för diagnosen bakteriell vaginos

Molekylära tester ger en precis och säker diagnos för bakteriell vaginos, eller slidkatarr som det ibland kallas. I den studie som nu publicerats i den internationella tidskriften Journal of Women’s Health and Gynecology, drar professorn i obstetrik och gynekologi Per-Göran Larsson, denna slutsats utifrån en omfattande klinisk studie.

Hans forskning visar att molekylära DNA-tester, som fastställer både mängden bakterier och förhållandet mellan dem ger en 94 procentig säker diagnos för bakteriell vaginos, vilket är betydligt högre än antalet säkra diagnoser som ställs inom primärvården. Bakgrunden till studien, som genomfördes med 300 kvinnor på ett svenskt sjukhus mellan 2012–2013, var behovet av ett mer objektivt och pålitligt sätt att testa för infektionen som är den vanligaste orsaken till besvärande och illaluktande flytningar hos kvinnor i fertil ålder. 

- Dynamic Codes självtest för bakteriell vaginos skulle kunna revolutionera kvinnohälsan. Jag kan nu med säkerhet säga detta efter att ha validerat testet i min forskning och kunnat visa att det funkar, fortsätter han. 

Idag diskuteras olika behandlingsmetoder av bakteriell diagnos, men för att få rätt behandling krävs först och främst rätt diagnos. Idag ska vården använda den så kallade Amsels-metoden för diagnosticering, där tre av fyra kriterier krävs för att säkerställa en diagnos: flytningens karaktär, snifftest, pH-mätning och mikroskopering. Vanligtvis undersöks dock inte kvinnan baserat på samtliga kriterier vid läkarbesök. Det viktigaste kriteriet, undersökning i mikroskop, utförs i stort sett aldrig. Tidigare studier inom området har påvisat att statistiken för felaktiga diagnoser för vaginala komplikationer är hög.

- Bakteriell vaginos är en underprioriterad sjukdom och alltför många kvinnor vittnar om att de skickas hem från vårdcentralen utan att alla fyra kriterier för diagnos har undersökts, säger Per-Göran Larsson.

- Vårt molekylära test för bakteriell vaginos och underlivssvamp ger kvinnor möjlighet att testa hemma och sedan få korrekt diagnos och behandling direkt via digitala vårdgivare. Du behöver inte längre lida i åratal, äta fel medicin i onödan eller få en medicin som på sikt förvärrar besvären. Det är också viktigt att få ett säkert svar direkt då problemen kan vara orsakade av något annat, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code. 

 

För mer information, kontakta gärna

Per-Göran Larsson, docent och överläkare i obstetrik och gynekologi samt medicinsk expert på Dynamic Code
070 245 98 20 
pgla@me.se

Anne Kihlgren, grundare och VD Dynamic Code
070 819 16 21  
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Här kan du läsa mer om Dynamic Codes test för bakteriell vaginos. 
Här kan du läsa mer om studien i Journal of Women’s Health and Gynecology.
 

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75