2015-07-07

Framtidens vård - säkra hemtester med möjlighet till medicinsk behandling – online!

Svenska Dynamic Code är den första digitala aktör som nu erbjuder medicinsk rådgivning och e-recept i samband med ett positivt testsvar på deras kombotest för klamydia och mykoplasma.

Det innebär att kunden nu både får ett säkert analyssvar med 99,5% metodologisk säkerhet för dessa infektioner och, om kunden testar positivt, får möjlighet till medicinsk rådgivning och e-recept direkt via Dynamic Codes hemsida. Den medicinska rådgivningen sker nu via samarbeten med läkare och digitala vårdcentraler i både Sverige och Danmark. Allt sker digitalt och kunden behöver inte besöka en fysisk vårdcentral varken för att testa sig eller för eventuell behandling. Istället kan de testa sig hemma, hämta ut testsvaret på Dynamic Codes hemsida och där klicka sig vidare till en digital vårdcentral för att få medicinsk rådgivning och behandling – allt på tider som passar kunden.

Vi erbjuder detta helhetskoncept i dagsläget till ett urval av våra självtester och målet är att alla våra produkter ska ha möjlighet till rådgivning och behandling säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code. Vi har tidigare erbjudit medicinsk rådgivning med möjlighet till e-recept till positiva testsvar för mykoplasma genitalis. I vintras lanserade Dynamic Code helhetskonceptet även för testet, bakteriell vaginos och svamp (Candida) i underlivet. Vi har fått fin respons från kunderna och nu tar vi detta vidare och erbjuder samma koncept för klamydia och Mykolplasma fortsätter Anne Kihlgren. Dynamic Code är själv ingen vårdgivare utan vi erbjuder denna tjänst via nära samarbete med vårdgivare och medicinska experter avslutar Anne Kihlgren.

En av samarbetsparterna i Sverige är KRY.se som är en digital vårdcentral. Förfarandet hos dem är likt det som sker hos läkaren men man möter läkaren via videomöten eller digitala hälsoformulär som granskas och följs upp av läkare. Kunden loggar in med bank-id och bokar där tid inom 4 timmar med en läkare. Allt lagras i journal hos vårdgivaren under sjukvårdens sekretesskydd. Skillnaden är att det här sker detta digitalt.

Vi ser fram emot att samarbeta med Dynamic Code och tillsammans göra det lättare för människor att själva ta ansvar för sin hälsa och hjälpa dem när de har behov av läkarvård, säger Fredrik Jung-Abbou, grundare KRY.se.

I Danmark erbjuder Laegerlinien hjälp med medicinsk rådgivning och behandling. Hos Laegerlinien får kunderna svara på ett digitalt hälsoformulär och därefter blir de, inom 4 timmar, uppringda av en legitimerad läkare för att få rådgivning och möjlighet till e-recept som kunden kan ladda ner direkt.

Det var med stor glädje som Laegerlinien fick förfrågan om att ta emot och hjälpa Dynamic Codes kunder som testat positivt för klamydia, mykoplasma och bakteriell vaginos i Danmark. En förutsättning är att läkarvården är behörig och nästan lika viktig är det att den är lättillgängligt för patienterna säger Morten With Feldman, grundare av Laegerlinien. Detta matchar Dynamic Code bra och vi är därför stolta över att vara först i Danmark med att erbjuda hemtest integrerade med sjukvården avslutar Morten With Feldman.

Tillsammans med digitala vårdgivare såsom KRY och Laegerlininen har vi gemensamt ett mycket intressant affärskoncept och ett nytänk för framtidens hälso- och sjukvård där patient- och kundnyttan står i centrum säger Anne Kihlgren, VD på Dynamic Code.

FAKTA Helhetskonceptet från Dynamic Code AB
(gäller i dagsläget för Klamydia, Mykoplasma och Bakteriell vaginos)

  1. Kunden köper ett hemtest på apotek eller carestore.com.
  2. Kunden tar provet hemma.
  3. Kunden skickar in sitt prov för analys till Dynamic Codes ackrediterade laboratorium.
  4. Inom 24 timmar (från det att provet ankommit till labbet och för kombotestet klamydia och mykoplasma) kan kunden hämta sitt svar på carestore.com.
  5. Får kunden ett positivt svar får denne möjlighet att klicka sig vidare till läkare och få rådgivning och E-recept.
  6. Inom 4 timmar får kunden kontakt med en läkare.
  7. Kunden hämtar sitt recept och läkemedel på valfritt Apotek.

Varför testa både klamydia och Mykoplasma?

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia eller mykoplasma genitalium. Mykoplasma har många likheter med könssjukdomen klamydia och kan också ge allvarliga liknande bieffekter, se nedan. Dock skall klamydia och mykoplasma behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

Pris för kombotest (klamydia och mykoplasma): 399 kr inkl moms
Pris för medicinsk rådgivning och möjlighet till e-recept: 250 kr (momsfritt)


FAKTA om Dynamic Code

Vi är ett modernt hälsoföretag som levererar smidiga, säkra och effektiva tester för t ex laktosintolerans, klamydia, mykoplasma och hussvamp. Testerna säljs via webbshop och apotek. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget ackrediterat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75