2020-01-14

Halsfluss - testa själv tidigt

Dynamic Code lanserar snart ett självtest för halsfluss orsakad av bakteriearten Strep A. Med hjälp av testet kan en läkare ställa korrekt diagnos och ge rätt behandling, utan att patienten behöver lämna hemmet och riskera att smitta andra.

Den som en gång har haft halsfluss, vet hur smärtsam denna inflammation i halsmandlarna kan vara. Man har svårt att svälja och man känner sig ofta rejält sjuk. Halsfluss smittar också lätt och därför är det inte ovanligt att flera i familjen har det samtidigt.

Orsaken kan vara antingen virus eller bakterier och det gäller att ta reda på vilket eftersom en bakterieinfektion kan behandlas med antibiotika medan en virusinfektion måste självläka.

Om du har halsont och misstänker halsfluss, så uppmanas du av vården att vänta i ett par dagar innan du söker vård. Med den diagnosmetod som vården idag använder, kan inte läkaren avgöra om det är halsfluss eller inte i ett tidigt skede. Läkaren undersöker sedan (efter ett par dagar) dina symptom enligt vårdens riktlinjer, de så kallade Centorkriterierna, vilka är:

  1. Feber ≥38,5 grader
  2. Ömmande körtlar i käkvinklarna
  3. Beläggning på halsmandlarna (hos barn 3-6 år räcker rodnade och inflammerade halsmandlar)
  4. Frånvaro av hosta.

Om minst tre av dessa kriterier är uppfyllda ska läkaren, innan eventuell behandling med antibiotika sätts in, ta ett test för att detektera Streptokocker grupp A (Strep A), den vanligaste bakteriearten vid halsfluss. Oftast används då ett så kallat snabbtest.

Erfarenheter visar dock att dessa snabbtest har en låg tillförlitlighet och att därmed risken för felaktiga provsvar är stor.[1] [2] Dessutom följer inte alltid sjukvården sina egna riktlinjer. En sammanställning från Region Stockholms primärvård från 2018 visar att vid diagnosen halsfluss behandlades cirka 44 % av patienterna med antibiotika utan att ett Strep A-test hade genomförts, eller trots att testet var negativt.

Enligt Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar finns det idag behov av bättre verktyg för att ställa diagnosen halsfluss.[3]

Dynamic Codes självtest för halsfluss

Med syfte att förbättra den diagnostiska säkerheten, minska risken för ökad antibiotikaresistens och bidra till att ge människor kontroll över sin egen hälsa, har Dynamic Code tagit fram ett självtest för halsfluss orsakad av Strep A.

Unikt med vår lösning är att du gör testet själv ­— direkt när du känner av symptomen. Du behöver inte vänta på att det ska bli värre. Om du testar dig redan första dagen istället för att besöka vården först efter ett par dagar, förkortar du sjukdomstiden avsevärt och minskar risken att smitta andra.

Det är alltid en läkare som avgör om din halsfluss skall behandlas med antibiotika. Tillsammans med digitala vårdgivare erbjuder vi en helt distansbaserad vårdlösning. På så sätt kan du istället för att besöka en vårdcentral, stanna hemma och undvika smittspridning. Och samtidigt få den hjälp och behandling du behöver.

Självtestet för halsfluss bygger på modern DNA-teknik som identifierar Strep A med en säkerhet på 97,4 %. Testet utförs av patienten på egen hand och provsvar fås endast några timmar efter att provet inkommit till vårt laboratorium för analys.

Vårt test för halsfluss Strep A lanseras under februari 2020.

 

Fakta om halsfluss

Halsfluss är en inflammation i halsmandlarna som oftast orsakas av bakterier och vanligast är bakteriearten Streptokocker grupp A (Strep A). Halsfluss kan också orsakas av virus. Halsfluss är mycket smittsamt och smittar vid direktkontakt, indirekt kontakt (till exempel via dörrhandtag) eller som droppsmitta.

De vanligaste symptomen vid halsfluss som orsakats av bakterier är feber, svullna lymfkörtlar vid käkvinklarna, beläggning på halsmandlarna och smärta i halsen vid sväljning. Beror halsflussen istället på virus, så är symptomen istället halsont kombinerat med snuva, hosta och heshet.

Eftersom halsfluss både är besvärande och mycket smittsamt är det viktigt att vid symptom testa sig och få rätt behandling. En obehandlad halsfluss orsakad av Strep A kan i ovanliga fall ge följdinfektioner och sjukdomar som t ex öroninflammation, bihåleinflammation, halsböld och i värsta fall blodförgiftning (invasiv infektion orsakad av streptokocker grupp A).

 

[1] J. R. Uhl et al. Journal of Clinical Microbiology. Jan 2003.

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75