2020-03-25

HealthTech-bolaget Dynamic Code har genomfört en riktad nyemission om totalt 60 MSEK

Dynamic Code AB har under februari 2020 genomfört en riktad nyemission om 47,6 MSEK via Stockholm Corporate Finance till kvalificerade investerare och nu även tagit in de planerade 12,4 MSEK via Pepins. Kapitalet kommer i första hand att användas till fortsatt satsning på marknad och försäljning samt till att utöka produktportföljen genom utveckling av fler hälso- och diagnostest.

Dynamic Code omsätter den senaste DNA-forskningen till produkter som effektiviserar vårdkedjan och tar hälsa, diagnos och behandling närmare konsumenten. Exempel är självtester för en rad olika sjukdomar såsom infektioner, könssjukdomar, intoleranser samt tester för kost och livsstil. Konsumentens testsvar knyts säkert ihop med vårdgivare, apotek och efterbehandling via en helägd teknisk plattform. Resultatet är att patienten får svar snabbare, säkrare och enklare och att vårdgivare kan ställa diagnos utan att patienten behöver lämna hemmet. Dynamic Code är unika i att äga hela kedjan, från tester till teknik, analys och logistik och det lägger grunden för en skalbar affärsmodell.

Bolagets försäljning utvecklades positivt under 2019, i synnerhet under andra halvåret då tillväxten uppgick till 112 procent. Majoriteten av tillväxten kom från B2B-försäljning, framförallt till vårdgivare som för helåret ökade med 737 procent samt via apotek och andra återförsäljare som ökade med 60 procent.

Dynamic Code har integrationer med nästan alla digitala vårdaktörer på den svenska marknaden. Samarbeten har inletts med vårdgivare i Danmark och Norge och nu står Tyskland på tur.

-Vi är väldigt stolta och glada över det stora investerarintresset i samband med den genomförda nyemissionen. Jag är övertygad om fortsatt bra tillväxt och framgångar inom nya marknadssegment, inte minst internationellt. Marknaden för e-hälsa växer kraftigt och Dynamic Code är unikt positionerade för tillväxt, säger VD Anne Kihlgren.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance (huvudrådgivare) och Pepins Group var finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

 

För mer information, kontakta:

Anne Kihlgren, VD Dynamic Code
013 465 53 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
08 440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Julia Reuszner, VD Pepins Group
073 986 56 64
julia@pepins.com

 

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
För mer information se: www.stockholmcorp.se

Om Pepins

Pepins är ett finansiellt ekosystem för tillväxtbolag och en långsiktig partner till de företag man arbetar med. Pepins har ett brett erbjudande av finansiella tjänster för bolag. Det inkluderar en plattform för digital kapitalanskaffning, finansiell rådgivning för företag, aktieförsäljningar och skräddarsydda börsintroduktioner. Pepins driver också en tillväxtbörs med handel i onoterade aktier.
För mer information se: www.pepins.com

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75