2015-07-07

Klamydia kostar staten 495,7 miljoner* kronor varje år! Varför bara klamydia och inte mykoplasma?

Används vårdens resurser rätt?

Idag lägger vården 495,7 miljoner kr per år, lågt räknat (se beräkning nedan), på att bekämpa klamydia. Trots de åtgärder som görs med att erbjuda gratis test och smittspårning, ligger klamydia på en fortsatt hög nivå jämfört med övriga sexuellt överförbara infektioner, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt testades drygt 426 000 personer för klamydia 2014 och ca 91,5 % av dessa är INTE smittade enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt “blundar” staten för mykoplasma genitalium som är i princip lika farlig för den enskilde, med liknande symptom och troligen minst hälften så vanlig som klamydia1 (finns inga säkra siffror då mykoplasma inte ingår i smittskyddslagen). Klamydia och mykoplasma behandlas med olika antibiotika. Det är viktigt att testa för både klamydia och mykoplasma.

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Ett test som man tar hemma och därefter skickar för analys i laboratorium och som man får tillbaka inom 3 arbetsdagar. Det är både säkert och kostnadseffektivt. Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma genitalium, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), laktosintolerans, vinterkräksjukan, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten i dessa test är 99,5%, med andra ord minst lika säker som vården.

Ett självtest med DNA-analys från Dynamic Code som testar både klamydia och mykoplasma genitalium (ett s.k. kombitest) kostar, för konsumenten, 319 kr exkl. moms. Detta kombitest finns bl a. att köpa på apoteken och kunden hämtar sitt testsvar på Dynamic Codes hemsida. De som får ett testsvar med påvisad klamydia alternativt mykoplasma genitalium erbjuds medicinsk rådgivning för 300 kr via en digital vårdcentral och kan där få e-recept på antibiotika för behandling inom 24 timmar. Konsumenten väljer dessa tjänster och bekostar dem själv idag. Men, om 426 000 personer skulle testa sig med detta kombitest (dvs både klamydia och mykoplasma) och få medicinsk rådgivning/e-recept vilket inkluderar partnerspårning vid positiva testsvar, skulle kostnaden uppgå till ca 161 miljoner kronor vilket är mindre än 1/3-del av statens befintliga kostnad som då enbart gäller för klamydia. Frågan vi ställer oss är varför staten lägger så mycket pengar på något som har ett billigare och bättre alternativ?

 

*Så här har vi räknat fram dessa siffror vilka gäller för enbart Klamydia

Ca 426 000 test per år. och ett antagande att 50% sker via klinikbesök i vården och 50% via ”webb, klamyditest.nu/klamydia.se”

Ett läkarbesök i vården kostar 1 650 kr (ca 1800 minus 150 kr i patientavgiften, exkl. kostnad för byggnader/avskrivningar etc). (426 000x0,5 x 1650 kr) för de som väljer läkarbesök för att testa klamydia (Antag 50% sker via klinikbesök och 50% via webb). Till denna kostnad tillkommer även lab-analys 200 kr för dessa besök (200*426000*0,5). 351,4 
42,6 milj  
Kostnaden för smittspårning av klamydia uppgår enligt MSB till ca 59,1 mkr(4)
för att det lyder under Smittskyddslagen (ersättning för smitt-spårningsarbete enligt MSB ”Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar ”)

59,1 milj
För tester via klamydia.se/webb har bara kunnat räkna på landstingens labbkostnad som är 200 kr/test, dvs inga materialkostnader eller administrativa kostnader. Vi räknar med att 50% av besöken sker via webb, vilket då ger ytterligare minst 42,6 miljoner.
42,6 milj

SUMMA
495,7 miljoner

 

Om könssjukdomarna klamydia och mykoplasma

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia eller mykoplasma genitalium. Mykoplasma genitalium har många likheter med könssjukdomen klamydia. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

FAKTA om Dynamic Code

Vi är ett modernt hälsoföretag som levererar smidiga, säkra och effektiva tester för t ex laktosintolerans, klamydia, mykoplasma och hussvamp. Testerna säljs via webbshop och apotek. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget ackrediterat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping. 


KÄLLOR

1.http://www.liv.se/Global/För%20vårdgivare%20och%20samarbeten/Vårdprogram%20och%20vårdrutiner/STI/Mycoplasma%20genitalium.pdf

2.http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/?t=com

3.http://www.lul.se/Global/Landsting_politik/Ekonomi/Årsredovisning_LUL_2014_webb_150611.pdf

4.https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26185.pdf

5.http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Urinprov-vid-diagnostik-av-klamydia-hos-kvinnor/

6.Uppskattar prevalensen för klamydia och mykoplasma genitalis till totalt 20% vilka behandlas medicinskt och smittsäkras.

Presskontakt

anne_presskontakt_ny.png

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise_presskontakt.png

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75