2021-03-17

Kvalitativ digital vård fyller en viktig funktion

Digitaliseringen är viktig för att möta ett större vårdbehov. Genom att kombinera det med säkra tester med självprovtagning som kan tas hemma reduceras trycket på vården väsentligt och sjukvården kan fokusera sina resurser på än fler patienter. Om detta skriver vår grundare Anne Kihlgren, vd Louise Nylén samt Björn Nordenvall, docent och ordförande i Dynamic Codes medicinska råd, i DN Debatt Repliker.

Fyra specialister i allmänmedicin skriver på DN Debatt att ”evidens saknas för att digitala diagnoser fungerar” och att regionerna inte har intresserat sig för vad vi faktiskt får ut rent medicinskt av de digitala besöken. Är inte frågan vi istället bör ställa oss: Hur erbjuder vi patienterna en säker diagnos och vård på bästa sätt?

Vi hävdar att kvalitativ digital vård behövs och att digitala besök hjälper primärvården och patienterna. Det har inte minst coronapandemin visat. En stor del av provtagningen under pandemin har skett hemifrån med koppling till digitala vårdgivare. Pandemin har också visat vad som sker när vårdbehovet ökar, vilket vi har att förvänta oss med ökad och åldrad befolkning. Digitaliseringen är viktig för att möta ett större vårdbehov – här fyller en distansvård med säkra diagnoser en viktig roll i effektiviseringen.

Kliniska undersökningar och kontroller som i dag utförs i sjukvården för att ställa diagnoser, tar ofta alltför lång tid och är dessutom ej sällan bristfälliga på grund av gamla diagnosmetoder. För att kunna ge bra vård krävs en snabb och säker diagnos. I dag kan det krävas flera besök och provtagningar och ibland tar det flera år helt i onödan, innan patienten får rätt diagnos och hjälp. Patienter hamnar i lång väntan och onödig oro på grund av att moderna tekniker och metoder inte används.

Läkarna nämner i sin debattartikel halsfluss som ett exempel där digitala vårdgivare behandlar med antibiotika, mot Stramas rekommendationer. En studie från primärvården (fysiska vårdcentraler) i Region Stockholm visade att av 36.000 patienter med diagnosen halsfluss, behandlades 23.000 patienter av dessa med antibiotika. Av dessa fick 44 procent antibiotika utan att ha testats för streptokocker eller att vårdens snabbtest visade negativt svar. Hela 13 procent av patienterna fick dessutom antibiotika trots negativt test. Region Stockholms slutsats: ”Förbättrad diagnostik vid halsfluss är därför angeläget”. Ett alternativ är DNA-baserade tester som kan tas hemma och som sedan analyseras i kvalitetssäkrat laboratorium för att upptäcka streptokocker med en hög säkerhet. Diagnos och behandling kan sedan ställas säkert via digital eller traditionell vårdgivare.

Primärvården har i dag flera miljoner besök per år. Många av dessa patienter har redan en smitta som de riskerar att sprida till andra i väntrummen samtidigt som många inte har den diagnos de söker för. Detta tar enorma resurser av vården. Digitalisering i kombination med säkra tester som kan tas hemma reducerar detta tryck väsentligt och sjukvården kan fokusera sina resurser på än fler patienter.

Digitala vårdgivare tillsammans med säkra diagnosverktyg med egenprovtagning är en del i denna omställning, men det krävs ett samspel mellan patient, traditionella vårdgivare, apotek och digitala innovatörer i vården. För att uppnå detta måste vi möjliggöra digitalisering av vården snarare än att utgå från gamla regleringar i samband med digitalisering. Här behöver gamla ersättningsmodeller och normer uppdateras och omprövas för att möjliggöra att fler även på distans får tillgång till en säker och kvalitativ primärvård.

 

Anne Kihlgren, grundare Dynamic Code
Louise Nylén, vd Dynamic Code
Björn Nordenvall, ordförande i Dynamic Codes medicinska råd

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75