2017-04-20

Kvinnohälsa hos Dynamic Code med hela Sveriges barnmorska

Emma Karling Widsell är barnmorskan som är på god väg att bli hela landets barnmorska. Förutom sitt jobb som förlossningsbarnmorska är hon även egen företagare och driver ”IVF-podden” och jobbar på bred front i olika sammanhang för att förbättra kvinnors och familjers vård och hälsa. I samarbetet med Dynamic Code kommer Emma bland annat hjälpa till med testsvar och kvinnohälsa. Men kvinnohälsa, vad handlar det om för Emma?

- I grunden handlar det förstås om kvinnors hälsa och välmående, men även det som man kanske inte alltid tänker på. För kvinnohälsa handlar också om hur vården utformas och utförs, etik och integritet. Det handlar om valfrihet och att få större utrymme för vård på egna villkor och att ha större egen kontroll, inte bara klämmas in i en mall.

Det är mot denna bakgrund som fick Emma att också engagera sig i Dynamic Code och hemtester, helt enkelt för att det handlar om moderna möjligheter till en förbättrad kvinnohälsa.

- Hemtester med DNA-analys är en del av vår nutid som skapar fantastiska förutsättningar för människor att vara delaktiga i sin egen vård på egna villkor. Enkelt och effektivt kan man testa sig själv och lika enkelt få svar och effektiv uppföljning. Och den här utvecklingen vill jag vara en del av.

Hur och varför? 

Utvecklingen inom egenvård med olika typer av produkter och lösningar går fort. Men i alla dessa möjligheter påpekar Emma att det är stor skillnad mellan att göra ett test för att det kan vara lite kul och spännande, och ett där det är mer livsavgörande.

- Det viktiga med hemtester är att man ställer sig frågan hur och varför, och hur man tänker förhålla sig till svaret och därefter. En självklar del i detta är att företag som Dynamic Code har en policy för hur man tar hand om sina hemtestare när de får svaret.

Test och stöd går hand i hand

Ett exempel på vad Emma pratar om är Dynamic Code NIPT-test för fosterdiagnostik som kommer att lanseras inom kort. 

- Det är enkelt att ta testet, men det ställer krav på såväl föräldrar som företag. Föräldrarna bör noga avväga varför man vill ta testet och hur man ska förhålla sig till svaret. Om det visar på en avvikelse handlar det om ställningstaganden som är mycket svårare än mycket annat i livet. Just därför måste företaget som erbjuder testet också kunna ställa upp med ett skyddsnät kring familjen som hjälper dem vidare.

Istället för oro – kunskap

Dynamic Codes test för om man har ökad risk för trombos (blodpropp) vid östrogen, visar om man har en ökad ärftlig risk. Det är ett exempel på hur man kan slippa oroa sig kring frågan om p-piller och blodpropp.

- Många kvinnor är rädda för proppar och kanske inte vågar använda p-piller. Kanske finns det en historia i släkten med proppar eller bara allmän oro. Med trombostestet får man ett tydligt svar på om det finns anlag som man bör beakta. Istället för oro får man kunskap. Så på frågan vid utskrivning av p-piller om ärftlighet kan personen ha korrekta svar som den skaffat själv, samma för en gravid kvinna som får frågor på mödravården. Att själv kunna skaffa sig kunskap via hemtester skapar trygghet. Och just därför kommer hemtester att kännas allt viktigare för kvinnor.  

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75