2019-06-12

Kvinnohälsa och bakteriell vaginos - Alla gravida bör testa sig

De flesta kvinnor upplever till och från besvär med klåda i underlivet eller illaluktande flytningar, men det många inte känner till är att det kan bero på bakteriell vaginos. I kvinnans underliv finns en naturlig mängd bakterier i balans, men ibland rubbas balansen och orsakar ett tillstånd som kallas för bakteriell vaginos. På grund av liknande symptom förväxlas ofta bakteriell vaginos med svampinfektion i underlivet (Candida). Det är dock en väsentlig skillnad. Bakteriell vaginos ska behandlas med antibiotika, medan Candida ofta kan behandlas med receptfria läkemedel. Därför är det viktigt att först testa, så att behandlingen blir korrekt och effektiv. En obehandlad bakteriell vaginos kan ge komplikationer och särskilt utsatta är gravida kvinnor. Bakteriell vaginos kan nämligen öka risken för förtidig (prematur) födsel.

”För att minska risken för prematur födsel bör alla gravida testa sig för bakteriell vaginos, men än så länge har vården inte börjat göra det”, säger Dr. Per-Göran Larsson, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi och medicinsk expert på Dynamic Code. ”Det är bra att testa sig så tidigt som möjligt i graviditeten, men behandling bör inte påbörjas före vecka 12 när fostret är färdigutvecklat”, fortsätter Dr. Per-Göran Larsson.

Dynamic Code har gjort det enkelt att testa sig för bakteriell vaginos

I den traditionella vården är det läkaren som bedömer om en kvinna är drabbad av bakteriell vaginos efter en undersökning där tre av fyra kriterier behöver vara uppfyllda. Metoden kallas för Amsels kriterier och kriterierna som bedöms är snifftest, flytningskaraktär, surhetsgrad (pH) och mikroskopering av vaginalsekret. Dynamic Code har med hjälp av modern DNA-teknik utvecklat ett bättre och betydligt säkrare diagnosverktyg.

”Med vårt test för bakteriell vaginos kan vi erbjuda alla kvinnor korrekt behandling direkt. Ett av våra fokusområden är kvinnohälsa och vi arbetar aktivt med att öka kännedomen om bakteriell vaginos. Eftersom många inte känner till tillståndet och det kan förväxlas med Candida, har vi valt att utveckla ett DNA-test som testar för både bakteriell vaginos och Candida”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Testet från Dynamic Code detekterar och kvantifierar de sex vanligaste bakterierna vid bakteriell vaginos och de fyra vanligaste candidaarterna. ”Detta är möjligt eftersom alla bakterier, svampar och virus har DNA, precis som vi människor”, säger Anne Kihlgren.

Dynamic Codes test innebär att kvinnor själva kan testa sig, oavsett var de befinner sig, och snabbt få ett mycket säkert svar. Testet tas enkelt av kvinnan själv genom ett vaginalprov, där en tops förs in i vaginan. Därefter skickas provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium för analys. När svaret är klart finns det att hämta, helt anonymt, på dynamiccode.com. Visar testet på bakteriell vaginos erbjuder Dynamic Code hjälp vidare till en digital vårdgivare som ställer diagnos, erbjuder rådgivning och e-recept.

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75