2019-06-28

Nytt test för könssjukdom fastställer antibiotikaresistens

Under sommaren är det högsäsong för könssjukdomar här i Sverige. Förra sommaren fick 8 522 personer klamydia. En annan lika vanlig, men ganska okänd könssjukdom är mykoplasma genitalium. Den är tyvärr ofta resistent mot vanlig antibiotika. Nu lanseras ett test som kan fastställa om mykoplasmabakterien är resistent eller inte. Testet är utvecklat av HealthTech-företaget Dynamic Code.

Under sommarmånaderna sprids könssjukdomar snabbare vilket, enligt RFSU, beror på att vi har mer oskyddat sex. Mykoplasma är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Men trots att den är lika vanlig som klamydia är det många som inte känner till bakteriesjukdomen, som dessutom har många likheter med klamydia. Sjukdomen smittar vid oskyddat sex och symptomen kan vara diffusa och svåra att upptäcka. I värsta fall kan biverkningar från en obehandlad mykoplasmainfektion leda till infertilitet.  

 

– Det är viktigt att testa sig om din partner har mykoplasmainfektion eftersom sjukdomen smittar även om du inte har några symptom. En mykoplasmainfektion ska behandlas med antibiotika och då är det viktigt att veta om bakterien är resistent eller inte, så att rätt antibiotika kan sättas in. Tyvärr testas sällan mykoplasma i den traditionella vården idag och som patient måste du ofta själv be om att få göra ett test, säger Anders Selbing, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi samt medicinsk expert på Dynamic Code

 

En obehandlad mykoplasma kan leda till komplikationer som äggledarinflammation hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män. Kvinnor kan få symptom i form av sveda när de kissar, mellanblödningar, flytningar och smärta i nedre delen av magen. Män kan få sveda när de kissar, urinrörsinflammation och flytningar.

 

Skrämmande resistensutveckling

I Sverige är 18 procent av mykoplasmainfektionerna resistenta mot vanlig antibiotika, i Danmark är siffran så hög som 40 procent och i Norge hela 61 procent.

 

- Det är skrämmande siffror. Resistensutvecklingen för infektioner som mykoplasma är ett växande samhällsproblem som vi på Dynamic Code vill göra någonting åt, säger Anne Kihlgren, grundare och vd.

 

Testa själv och få svar inom några dagar

Med Dynamic Codes test kan vem som helst testa sig själv och snabbt få ett säkert svar. Själva testet beställs på webben eller köps på utvalda apotek och är ett vaginalprov för kvinnor och ett urinprov för män. Provet skickas till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium för analys. När svaret är klart finns det att hämta på dynamiccode.com. Visar svaret på mykoplasma erbjuder Dynamic Code hjälp vidare till en digital vårdgivare som ställer diagnos och ger korrekt behandling.

 

Fyra könssjukdomar i ett test

Dynamic Codes test för mykoplasma erbjuds som fristående test och som kombinationstest för både mykoplasma och klamydia eller för de fyra vanligaste könssjukdomarna, mykoplasma, klamydia, gonorré och trikomonas.

 

 

Om antibiotikaresistens
Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Antibiotikan blir verkningslös om bakterierna har utvecklat resistens, d v s blivit motståndskraftiga mot antibiotikan. Med andra ord en person blir inte antibiotikaresistent, utan det är bakterierna som orsakar infektionen som blir resistenta. Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande problem som hotar folkhälsan både i Sverige och i världen.

För att motverka en ökad antibiotikaresistens ska infektioner behandlas med rätt typ av antibiotika, beroende på vilken bakterie som är orsaken till infektionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar idag meningsfulla hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av vårdpersonal och ibland tagit månader och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma på kvaliteten – Dynamic Codes tester uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav.

 

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75