2020-01-12

Säkra diagnosverktyg och korrekt behandling är avgörande i arbetet att förhindra antibiotikaresistens

På sakliga grunder ställer vi oss frågande till smittskyddsläkare Peter Nolskogs uttalande i SVT om att ”okända” könssjukdomen Mycoplasma genitalium inte ska behandlas. SVT lokalt skriver den 10 december 2019 i artikeln som rubriceras ”Läkaren om den okända könssjukdomen”: Ska inte behandlas* ”Den för allmänheten ganska okända könssjukdomen mycoplasma genitalium borde inte behandlas. Det menar i alla fall smittskyddsläkaren Peter Nolskog i Skövde, som är orolig för antibiotikaresistens. – Då går det inte att behandla sjukdomen alls för de som får symptom heller, säger han.”

Vi ifrågasätter detta uttalande då vi anser att det är viktigt att behandla påvisad infektion av mycoplasma genitalium (MG). En obehandlad infektion kan ge upphov till allvarliga komplikationer hos kvinnor, som infertilitet på grund av äggledarinflammation och hos män bitestikelinflammation. Av publicerade vetenskapliga studier framgår att infektion med MG har likartade följdsjukdomar som infektion med klamydia trakomatis.
I Peter Nolskogs uttalande tycker vi oss se ett skrämmande perspektiv:

- Skall man med påvisad MG inte få rätt diagnos och behandling av läkare och i stället riskera att få allvarliga komplikationer?

- Menar Peter Nolskog att man bara ska behandla de som har symptom? Smittar inte de som bär på MG-bakterien men saknar symptom? Gör man samma bedömning för Klamydia-bakterien när den påvisas och som också är känd för att utveckla resistens?

Peter Nolskog kan inte mena att det bästa är att inte alls behandla påvisad MG. Vi riskerar då att hamna i en orimlig situation. MG smittar genom oskyddat sex. Om man inte testar och behandlar påvisad MG kommer smittan spridas vidare till fler människor. När i framtiden tycker Peter Nolskog att det är dags att börja behandla påvisad MG? Hur många människor skall behöva bli smittade och få komplikationer innan han anser att det är dags att behandla? Dessutom kvarstår då inte samma problem, som han idag använder för att avvisa behandling, med den skillnaden att problemen då är mycket större?

Vår ståndpunkt på Dynamic Code är att testa för att direkt kunna behandla rätt och därmed undvika komplikationer och förhindra att andra smittas. Vi förser både sjukvården och konsumenterna med högkvalitativa test för att kunna få snabb och säker diagnos på infektionen och svar på eventuell resistens mot antibiotika hos bakterien. Vårt test för MG ger även svar på om bakterien är resistent eller inte. Läkaren får därmed denna kunskap direkt i testsvaret, kan ställa rätt diagnos och välja rätt antibiotika direkt. Följaktligen kan felanvändning av antibiotika undvikas och antibiotikaresistensutveckling motverkas.

Anders Selbing, leg. läkare och medicinskt ansvarig för MG, Dynamic Code

Anne Kihlgren, grundare och VD Dynamic Code

* https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larmet-om-okanda-konssjukdomen-lika-vanlig-som-klamydia

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75