2017-09-29

SvD Näringsliv. Entreprenörer: ”Så växte vi med crowdfunding”

Relationen till investerarna spelar stor roll för bolagsutvecklingen. Linköpingsföretaget Dynamic Codes strategi är att ta in flera mindre ägare. Rätt nätverk och kompetens är också avgörande – en princip som ledde till att Sara Wimmercranz, medgrundare av riskkapitalbolaget Backing Minds, intagit en plats i den nybildade styrelsen.

Relationen till investerarna spelar stor roll för bolagsutvecklingen. Linköpingsföretaget Dynamic Codes strategi är att ta in flera mindre ägare. Rätt nätverk och kompetens är också avgörande – en princip som ledde till att Sara Wimmercranz, medgrundare av riskkapitalbolaget Backing Minds, intagit en plats i den nybildade styrelsen.

Anne-Sara-svd-svd29.jpg

Efter 40 intensiva minuter fick Dynamic Codes kampanj för crowdfunding stänga. Längre än så tog det inte att uppnå de 10 miljoner kronor som var målsättningen med rundan på investeringsplattformen Pepins. Förutom själva kapitalanskaffningen var syftet att få in många småägare i bolaget.

– För oss är det oerhört viktigt att nå ut till konsumenterna och då är crowdfunding en bra modell. Vi ser investerarna både som ägare och potentiella kunder, säger grundaren Anne Kihlgren.

Riskerar ni inte merjobb med alla småägare?

– Eftersom vi gick via Pepins blir det som en ägare istället för 287. Pepins hanterar ”crowden” och sköter informationsbiten. Det är ett arbete man inte ska underskatta.

Dynamic Code sysslade från början med faderskaps- och släktskapsanalyser men bytte inriktning och fokuserar numera på hälsotester för privatpersoner. Genom ett DNA-prov kan man testa sig själv hemma för exempelvis laktosintolerans, ökad risk för blodpropp eller könssjukdomar som klamydia. Bolaget satsar nu stort den egna plattformen, där man kan köpa testerna, få testsvar och komma i kontakt med vårdgivare för behandling och e-recept vid behov. 

Inför e-handelssatsningen behövdes bådes kapital och rätt investerare för att få luft under vingarna. Riskkapitalbolaget Backing Minds, som i samband med crowdfundigkampanjen i våras också gick in med 10 miljoner kronor, blev en perfekt matchning, anser Anne Kihlgren.

– De bidrar med den kompetens och erfarenhet som vi behöver. De har också rätt värderingar vilket är viktigt för oss. Innan vi kom i kontakt med Backing Minds träffade vi flera investerare – vissa tackade vi nej till. Det är viktigt att våga göra det om allt inte känns rätt. Kapitalresningen är ju inte det slutgiltiga målet, företagets bästa ska stå i fokus.

Sara Wimmercranz, medgrundare av Backing Minds, ingår sedan juni i Dynamic Codes styrelse, där också två av bolagets andra investerare sitter.

– Som investerare behöver man engagera sig och vara ett stöd både när det går bra och dåligt. Transparens, förtroende och långsiktighet är superviktigt i relationen och samarbetet. Jag vill få information även om det som inte är glädjande, säger Sara Wimmercranz och tillägger:

– Men det handlar inte om att öka administrationsbördan. Jag tror på informella samarbeten – entreprenören ska träffa kunderna och bygga teamet istället för att skriva rapporter till oss.

Kan det uppstå konflikter?

– Om personkemin stämmer klarar man av att hantera det man är oense om, utan att det behöver uppstå konflikter. Därför är det bättre att träffa investerare några gånger för mycket än för få, innan man gör upp så att man vet att man kan jobba ihop. Då kan man passa på att ta upp frågor som kan dyka upp under resans gång, säger Anne Kihlgren.

Är det svårt att släppa ifrån sig ägande?

– De ursprungliga ägarna i Dynamic Code har fortfarande majoritet, men jag hänger inte upp mig på själva ägandet. Det viktiga är företagets långsiktiga utveckling. Och jag äger hellre en liten del av något stort, än en stor del av något litet, konstaterar hon.

Läs artikeln på svd.se

Presskontakt

anne_presskontakt_ny.png

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise_presskontakt.png

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75