2018-07-03

Testa för fler könssjukdomar samtidigt i förebyggande hälsovårdsinsats och på köpet spara en halv miljard

Närmare en halv miljon svenskar testar varje år för klamydia. Det är endast en liten del, 6–9 %, som är smittade vilket är bra. Men man kan, utan att veta om det, bära på någon annan könssjukdom, då de ofta inte ger några tydliga symptom, men kan ge allvarliga komplikationer och skall behandlas med olika antibiotika.

Varför testar vi närmare en halv miljon svenskar varje år för enbart klamydia till en årlig kostnad på, lågt räknat, mellan 800–900 miljoner kronor? Vi vet att varje år är det en halv miljon svenskar som är oroliga för om de har klamydia eller inte, främst på grund av att klamydia är den könssjukdom som man känner till. Dessutom satsar vården på klamydia då statens ersättningsregler är ekonomiskt gynnsammare för klamydiatestning jmf med andra könssjukdomar.

”Nu finns ett säkert, enkelt och snabbt DNA-baserat självtest från Dynamic Code, som testar för fyra könssjukdomar (STI) i ett och samma test. Om detta STI-test skulle användas i dag, skulle inte bara sjukvården minska kostnaderna med över 500 miljoner kronor per år. Man skulle dessutom få tre andra könssjukdomar testade på köpet. Detta är ett nytt och modernt sätt att testa för klamydia, vilket innebär att sjukvården i Sverige inte bara testar brett för klamydia, utan också skulle göra en bred förebyggande hälsovårdsinsats genom att utan extra kostnad testa och motverka smittspridning av ytterligare tre andra könssjukdomar”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Det nya, moderna STI-testet ger inte bara svar om ev klamydia, utan också om man har någon av könssjukdomarna gonorré, mykoplasma, eller trikomonas. Mykoplasma, även kallad den okända könssjukdomen, och trikomonas är ganska okända i Sverige, men trikomonas är vanligt förekommande i flera andra delar av världen. Samtidigt vet vi att förekomsten av mykoplasma ökar i Sverige. Varför inte testa för dessa och därmed motverka onödig smittspridning? På köpet skulle vi också få kunskap om hur vanliga dessa könssjukdomar faktiskt är i Sverige.

Med detta moderna STI-test-koncept kan vi alltså redan idag, både ge en snabbare och säkrare diagnos och behandling av klamydia och samtidigt förhindra onödig spridning av andra, lika allvarliga könssjukdomar. Och detta till en betydligt lägre kostnad än vad staten idag lägger ut varje år på att enbart testa för klamydia.

”Att testa för flera könssjukdomar samtidigt är ett modernt sätt att testa för klamydia, samtidigt som man gör en förebyggande vårdinsats för folkhälsan”, avslutar Anne Kihlgren.

STI-testet är enkelt att använda. Provtagningen utförs enkelt hemma och svar kommer inom 24 timmar efter att testet mottagits på vårt kvalitetssäkrade laboratorium. De som får ett testsvar med påvisad könssjukdom erbjuds medicinsk rådgivning direkt online och kan få e-recept på rätt antibiotika inom fyra timmar. Allt utan att behöva lämna hemmet!

Fakta om könssjukdomarna klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Mykoplasma orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma och klamydia har många likheter, de har ofta samma symptom eller inga symptom alls. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Ungefär 70% av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara s. vår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.

Gonorré́ är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. En obehandlad gonorréinfektion kan bland annat leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män. Det är viktigt att behandla gonorré́ så snart som möjligt för att undvika komplikationer och vidare spridning. För att kunna behandla gonorré krävs det att man gör en odling för att kunna ge rätt antibiotika. Vid positivt provsvar på gonorré erbjuds kunden därför remiss för vidare vård.

Fakta om Dynamic Code

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Du tar testet själv hemma, skickar det till ett kvalitetssäkrat laboratorium för analys. Inom 24 timmar kan du sedan hämta ditt svar på vår webbplats och där ges du möjlighet till medicinsk rådgivning och e-recept, inom fyra timmar.

Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma, gonorré, trikomonas, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), hudanalyser, HPV (livmoderhalscancer), laktos- och glutenintolerans, vinterkräksjuka, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten är minst lika hög som i vården.

Dynamic Code har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

 

* Se PM; Staten kan spara en halv miljard kronor per år på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan! http://www.mynewsdesk.com/se/dynamiccode/pressreleases/staten-kan-spara-en-halv-miljard-kronor-per-aar-stjaerna-paa-baettre-klamydia-och-gonorretestning-och-foerbaettra-folkhaelsan-2563497?utm_campaign=send_list

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75