2021-05-31

Var femte kvinna uteblir från screening - ny metod möjliggör HPV-test i hemmet

En HPV-infektion kan ge livmoderhalscancer, en av de vanligaste cancerformerna i världen. I Sverige vaccineras numer alla flickor för HPV, men många kvinnor saknar skydd, varför alla kvinnor kallas till screening. Dock uteblir var femte kvinna, vilket gör att potentiella cancerfall inte upptäcks. Dessutom har livmoderhalsscreeningen pausats i många regioner under pandemin. Nu lanserar Dynamic Code ett test med självprovtagning i hemmet som kan upptäcka HPV-infektioner. Testet finns att köpa i flera apotek och Dynamic Codes hemsida.

Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i världen. I Sverige utgör den ca 1,9 % av all cancer hos kvinnor. Det vanligaste sättet att få livmoderhalscancer är via en HPV-infektion. HPV, humant papillomvirus, är en grupp på över 200 virus som kan smitta vid hud- eller slemhinnekontakt, som vid oskyddat sex. De flesta kvinnorna får en HPV-infektion någon gång i livet. Oftast märker man det inte, då den sällan ger några symptom och brukar läka ut av sig själv inom två år. En kvardröjande infektion kan dock leda till cellförändringar och i förlängningen till cancer. 

Var femte kvinna uteblir från screening

Från och med 2010 erbjuds alla flickor HPV-vaccin i Sverige. Vaccinationen ger över 90 procentigt skydd, om man inte varit smittad tidigare. För att upptäcka eventuell livmoderhalscancer screenas alla kvinnor i åldrarna 23-64 år, men var femte kvinna uteblir från screening.

Nytt test med självprovtagning i hemmet hjälper kvinnor att upptäcka HPV

I och med covid-19 pandemin har flera regioner pausat sin screening för HPV, vilket resulterat i en stor vårdskuld. Det riskerar att drabba kvinnor vars HPV-infektioner och eventuella cellförändringar inte upptäcks i tid.

Nu lanserar Dynamic Code ett test med självprovtagning i hemmet där de 14 HPV-stammarna som kan ge upphov till cellförändringar och livmoderhalscancer kan upptäckas. Detta test täcker alltså fler HPV-stammar än vad som skyddas för av vaccinet och riktar sig till alla de kvinnor som inte dyker upp på kliniken för provtagning och screening där dessa infektioner och eventuella efterföljande cellförändringar upptäcks. Testet riktar sig även mot alla kvinnor som vill testa sig oftare än vad screening programmet gör.

– Självprovtagning för HPV är fullt jämförbar med prov som tas på klinik och vi vill öka tillgängligheten så alla kvinnor kan testa. Det är dock viktigt att se detta test som ett frivilligt komplement till det screeningprogram som finns i vården och vi kvinnor bör alltid gå på den gynekologiska cellprovtagningen då man blir kallad, säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code. 

Dynamics Code självprovtagningskit för HPV kostar 495 kronor och finns via Dynamic Codes egna webbshop och via Lloyds Apotek och Kronans Apotek.

 

Källor:

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhalscancer/varprogram/nationellt-vardprogram-livmoderhalscancer-cervixcancer-vaginalcancer.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/stod-vid-information/kommunikationsstod-for-halso-och-sjukvardspersonal-om-humant-papillomvirus-hpv-181121-nacx.1.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/slutliga-rekommendationer/livmoderhalscancer

https://nkcx.se/templates/_rsrapport_2019.pdf

 

Presskontakt

anne_presskontakt_ny.png

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise_presskontakt.png

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75