2017-04-04

Vi lanserar ett hemtest för fyra könssjukdomar

Dynamic Code erbjuder nu ett hemtest för 4 könssjukdomar. Ett test som ger svar på om du har klamydia, mykoplasma, gonorré samt trikomonas. Gemensamt för dessa könssjukdomar är att de smittar via oskyddat sex och de har liknande symptom eller, i många fall, inga symptom alls. De har också gemensamt att de måste behandlas med antibiotika, men av olika sort. Testet säljs på dynamiccode.com.

Sedan flera år erbjuder Dynamic Code hemtest för både klamydia och mykoplasma. Likaså möjlighet till såväl e-recept som medicinsk rådgivning. Hela flödet sker online och du kan påbörja din antibiotikabehandling inom 3 dagar, utan att ens lämna hemmet. 

"Vi ser en tydlig trend att fler personer köper fler test än enbart för klamydia på en och samma gång. Därför har vi val att förpacka analys av 4 könssjukdomar i ett test och därmed göra det enkelt för en privatperson att själv testa sig för flera könssjukdomar på en och samma gång", säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code. 

”Könssjukdomar är ett stort problem i samhället och det krävs enkla och säkra möjligheter för folk att testa sig och få hjälp”, fortsätter Anne.

Det är viktigt att man testar sig om man misstänker att man kan ha blivit smittad eller tillhör riskgruppen. Framför allt för att snabbt få behandling, men också för att minska spridningen av dessa. Många gånger ger dessa inte några symptom men kan ge svåra konsekvenser såsom äggledarinfektion, prostatainflammation och nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män.

”Med vårt nya test får du snabba och tydliga svar på 4 könssjukdomar och du behöver inte gå till en mottagning för att testa dig. Med våra hemtester går det snabbare och är minst lika säkert som vården, samtidigt som vi hjälper dig som testat positivt med e-recept, remiss eller rådgivning online", avslutar Anne Kihlgren.

Sedan flera år erbjuder Dynamic Code hemtest för både klamydia och mykoplasma. Likaså möjligheten till e-recept och medicinsk rådgivning via samarbeten med digitala vårdcentraler. Hela flödet är kvalitetssäkrat, vårt laboratorium är ackrediterat och både analyssvar och hälsoformulär granskas av legitimerade läkare. Smittspårning sker enligt de regler som finns. Patienten kan påbörja sin antibiotikabehandling inom 3 dagar utan att ens lämna hemmet. Nu lanserar Dynamic Code ett nytt hemtest där fyra könssjukdomar testas; klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas.

Kort om testet

Testet bygger på självprovtagning med laboratorieanalys. Testet består av en förpackning innehållande en vaginalprovpinne för kvinnor och en urintestpinne för män samt medföljande instruktioner, bipacksedel och returförpackning. Kunden tar testet själv hemma i enlighet med instruktioner och skickar det sedan till vårt laboratorie för analys. 

Analyserna utförs av Dynamic Code AB´s laboratorium, som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC ). Analysen detekterat förekomst av bakterierna Chlamydia trachomatisMycoplasma genitalisNeisseria gonorrhoeae och parasiten Trichomonas vaginalis. Analys sker med den Dynamic Codes egenutvecklade metod, genom att i en multiplex PCR detektera två olika sekvenser för respektive bakterie och parasit. Läs gärna mer om vår kvalitetspolicy här.

Varför detta test?

Vi ser en tydlig trend att fler personer köper fler test än enbart för klamydia på en och samma gång. Därför har vi valt att förpacka analys av 4 könssjukdomar i ett test och på så sätt göra det enkelt för en privatperson att testa sig för flera könssjukdomar på en och samma gång. Gemensamt för dessa könssjukdomar är att de smittar via oskyddat sex och de har liknande symtom eller, i många fall, inga symtom alls. De har också gemensamt att de måste behandlas med antibiotika, men av olika sort.

Vi ser också en stor ökning i försäljning av våra könssjukdomstest det senaste året och en anledning är att vi för dessa test erbjuder hjälp hela vägen från köp av test, testsvar till behandling online. Andelen som väljer rådgivning/e-recept för t ex mykoplasma är upp till 77% av de positiva svaren.

Hur hjälper vi kunden efter testsvar?

De som testar positivt får inte ett e-recept per automatik. Beroende på vilken könssjukdom de testat positivt för har vi olika erbjudanden. Första steget är detsamma för alla personer som testat positivt – de klickar sig vidare från svarssidan till vår partner/digital vårdcentral och där loggar de in med Bank-Id och identifierar sig. Här kopplas personuppgifter ihop med analyskoden och svaret. Därefter sker fäljande beroende på vilken könssjukdom personen testat positivt för.

  • Klamydia: Kunden erbjuds videomöte med läkare och om inga hinder finns skriver denne ett e-recept. Kunden kan även som alternativ välja att skriva ut en remiss från svarssidan och ta med sig till valfri läkare på t ex närmaste STI/STD mottagning. För både alternativen ansvarar behandlande läkare/klinik för smittspårningen. Vi gör en laboratorieanmälan till SMInet.
  • Gonorré: Kunden erbjuds att ladda ner en remiss från svarssidan och ta med sig till valfri läkare på t ex närmaste STI/STD mottagning för vidare utredning och behandling.Den klinik/läkare som kunden går till ansvarar för smittspårningen. Vi gör en laboratorieanmälan till SMInet.
  • Mykoplasma: Kunden svarar på frågor i ett digitalt hälsoformulär som granskas av läkare och om inga hinder finns skriver denne ut ett e-recept.
  • Trikomonas: Kunden kommer att få svara på frågor i ett digitalt hälsoformulär som granskas av läkare på samma sätt som för mykoplasma. Detta är under utveckling och kommer att finnas på plats under våren 2017.  

Hur sköter vi smittspårningen?

På både produktsida (där köpet sker) och svarssidorna (där kunden får sitt svar) skriver vi tydligt att klamydia och gonorré lyder under smittskyddslagen samt vad detta innebär. Vi anmäler alla positiva svar till SMInet. Den läkare som hjälper patienten med behandling är också den som är ansvarig för att smittspårning genomförs. Detta har vi en dialog med de ansvariga läkarna kring.

Presskontakt

anne-press-250x332.jpg

Anne Kihlgren
Grundare, Dynamic Code AB
anne.kihlgren@dynamiccode.se
070-819 16 21 

louise-press-250x332.jpg

Louise Nylén
VD, Dynamic Code AB
​louise.nylen@dynamiccode.se
076-276 77 75