Ökad risk för blodpropp vid tex P-piller

Här får du information om vad det innebär att ha ökad risk för blodpropp om du äter preventivmedel såsom p-piller, p-ring eller p-plåster. Det kan även gälla dig som äter vissa preparat för klimakteriebesvär. 

Blodet innehåller ett system av proteiner som hjälper blodet att levra sig, koagulera, om en skada uppstår på ett blodkärl. Systemet innehåller även proteiner som stänger av koagulationen när den inte längre behövs. Blodpropp, eller trombos, innebär att blodet i ett blodkärl levrar sig och täpper igen kärlet och upplösningen av blodproppen fungerar inte som den ska. Blodproppar kan bildas i olika ställen på kroppen, både i kärl som går från hjärtat, artärer, och kärl som går till hjärtat, vener. Om blodproppen bildas i en ven kallas den venös trombos. 

Det finns ärftliga faktorer som gör att man är mer benägen att få venös blodpropp. Risken för blodpropp stiger även med åldern. Andra faktorer som också ökar risken är t.ex. rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck, vissa typer av p-piller och graviditet. Risken för blodpropp kan också öka i vissa situationer, t.ex. i samband med större operationer eller längre flygresor.

Ärftlig risk för blodpropp

Det finns varianter av de gener som kodar för proteiner i koagulationssystemet, som gör att risken för att få venös blodpropp ökar. En av de vanligaste genvarianterna kallas faktor V Leiden och är en bakomliggande orsak till att koagulationssystemet inte fungerar som det ska, och till APC (aktiverad protein C)-resistens. Genvarianten förekommer hos 2-7 % av den europeiska befolkningen. Om man bär genvarianten i enkel uppsättning har man 3-7 gånger högre risk att få venös blodpropp än de som inte har denna genvariant. Den ökade risken förstärks ytterligare om man samtidigt äter östrogeninnehållande p-piller. Kombinerat med östrogeninnehållande p-piller är risken 35 gånger högre att drabbas av blodpropp. Har man genvarianten i dubbel uppsättning är risken ca 80 gånger högre att drabbas av venös blodpropp.

En annan vanlig genetisk riskfaktor är en variant av genen för protrombin (faktor II). Genvarianten förekommer hos ca 2% av befolkningen världen över. Personer som bär på en uppsättning av genvarianten har 2-3 gånger högre risk att få venös blodpropp. Hos kvinnor som samtidigt äter östrogeninnehållande p-piller är risken istället 16 högre att drabbas av blodpropp.

Dynamic Codes test undersöker vilka varianter av faktor V och protrombin du bär på och ger ett svar på om du har en ökad risk för venös blodpropp.

Varför testa för ökad risk för blodpropp?

Ärftlighet är en av flera faktorer som påverkar risken för blodpropp. Med vårt test får du reda på om du bär på någon av de två vanligaste varianterna, Faktor V och Protrombin. Östrogen är en annan faktor som påverkar risken för blodpropp och därför kan det vara viktigt att veta om man bär på genetiska riskfaktorer vid val av preventivmedel då dessa kan öka risken med upp till 80%. Har man dessa genuppsättningar bör man alltid diskutera sin behandling med sin läkare eller barnmorska.

Östrogen finns även i andra preparat, som t.ex. används för att behandla klimakteriebesvär. Om man bär på någon riskvariant bör man alltid diskutera sin behandling med sin läkare eller barnmorska.


Faktagranskad: 2015-09-28

  • Bild saknas