Om tvillinganalys

1-3 % av alla födslar är tvillingfödslar och i Svenska Tvillingregistret finns drygt 140 000 tvillingar. Tvillingar kan vara enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar bildas från samma befruktade äggcell och har samma DNA-uppsättning, medan tvåäggstvillingar utvecklas när två ägg blir befruktade vid samma tillfälle. Deras DNA-uppsättning kan variera precis som mellan vanliga syskon. DNA är det arvsanslag som vi alla har i de flesta av kroppens celler och som bestämmer hur kroppen ska se ut och fungera. Ett barn ärver hälften av mammans och hälften av pappans DNA-uppsättning. DNA-uppsättningarna i halvorna kan kombineras på många olika sätt och syskon kan bli väldigt olika, men också väldigt lika.

  1. Mer information om tvillingar samt medlemsrabatter för tvillingprov hittar du hos Svenska Tvillingklubben.