Infektioner

Läs mer om några av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige som går att detektera med hjälp av DNA-teknik.