Om Covid-19

Covid-19 står för coronavirus disease 2019 och är det officiella namnet för den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns många olika coronavirus och de flesta infekterar endast djur. Det finns dock ett fåtal som kan smitta mellan djur och människa. Några av dessa är väldigt vanliga och orsakar helt ofarliga förkylningar, medan SARS, MERS och covid-19 ger allvarliga luftvägsproblem.

 1. Covid-19 slår väldigt olika mot människor som får det. Vissa upplever inga symptom alls, andra upplever milda förkylningssymptom och vissa får svåra andningsbesvär som i värsta fall kan bli dödliga. De lindriga symptomen går oftast över efter ca 2 veckor, men för de mer allvarligt drabbade tar det mellan 4–6 veckor för tillfrisknande.

  Symptomen för covid-19 liknar i de flesta fall symptomen för säsongsinfluensa och ger ofta olika grader av luftvägsinfektion. Det är viktigt att förstå att det varken går att bekräfta eller utesluta covid-19 enbart på symptom, utan det krävs att ett prov tas som analyseras i laboratorium.

  Vanliga symptom är:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk
  • förlorat lukt- och smaksinne

  Om du upplever något av symptomen är det mycket viktigt att minimera kontakten med andra människor till dess att symptomen gått över.

 2. Det coronavirus som orsakar covid-19 smittar främst via så kallad droppsmitta i luften. Det innebär att viruset sprids via de små vätskedroppar som bildas när vi nyser, hostar, skrattar och andas. Viruset sprids mellan individer när dessa droppar med virus kommer i kontakt med en annan människas slemhinnor i till exempel ögon, mun eller näsa.

  Viruset sprids även via förorenade ytor, men hur länge viruset kan smitta via dessa ytor är inte fastställt än och påverkas av förhållandena runt omkring som solljus, luftfuktighet och temperatur.

  Inkubationstiden är mellan 2–14 dagar, men de allra flesta utvecklar symptom efter 5 dagar.

 3. Eftersom covid-19 orsakas av virus så går det inte att behandla med antibiotika. I nuläget finns inga godkända läkemedel för covid-19 och det är endast allvarligt sjuka som vårdas. Dessa individer får inte behandling mot viruset utan får stödjande behandling för att hjälpa kroppens organ som till exempel lungorna.

 4. För att kontrollera om en person haft covid-19 krävs ett så kallat serologiskt prov som undersöker förekomsten av specifika antikroppar. Antikroppar tillhör människans immunförsvar och utvecklas när kroppen utsätts för ett främmande ämne som till exempel ett virus eller en bakterie. Kroppens immunförsvar producerar då specifika antikroppar mot just det virus eller den bakterie som angripit kroppen. Antikropparna blir på så sätt ”målsökande” och markerar viruset eller bakterien så att det resterande immunförsvaret kan bekämpa smittoämnet.

  Genom att undersöka om personen har utvecklat antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2 går det att avgöra om personen haft covid-19 eller inte. Denna typ av prov är dock endast möjligt att använda en tid efter infektion och lämpar sig alltså inte för att diagnostisera covid-19 i det akuta skedet.

  Utöver dessa prover finns det även provtagning utan laboratorieanalys, men dessa bör användas med försiktighet då säkerheten är låg och därmed kan ge felaktiga svar.

 5. Covid-19

  Dynamic Code är en officiell partner till Folkhälsomyndigheten i arbetet med att öka tillgängligheten av laboratorieanalyser för att påvisa covid-19. Dynamic Code har tagit fram ett eget PCR-prov för covid-19 med helt egenutvecklad analysmetod och validerat självprovtagningskit. Det är ett självprovtagningskit med laboratorieanalys. Ett självprovtagningskit innebär att patienten själv samlar in provmaterialet genom att gnugga den mjuka delen av en provtagningspinne i bakre delen av halsen och i främre delen av näsan. Därefter skickas provmaterialet in till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium för analys.

  Det självprovtagningskit som Dynamic Code har utvecklat detekterar, likt vårdens prover, förekomsten av arvsanlag från coronaviruset SARS-CoV-2. Metoden att detektera arvsanlag från viruset är endast möjligt om personen har covid-19 när provtagningen görs. Det går alltså inte att med detta självprovtagningskit kontrollera om en person tidigare haft covid-19.

  Antikroppar mot Covid-19

  Dynamic Codes prov för antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2 (covid-19) är ett självprovtagningskit med laboratorieanalys. Det innebär att du själv samlar in ett kapillärblodprov genom ett stick i fingret. Därefter skickas blodprovet in till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Självprovtagningskitet detekterar förekomsten av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2. Metoden att detektera antikroppar mot viruset är möjlig tidigast två veckor efter tillfrisknande från covid-19.