Halsfluss - symptom och information

Halsfluss (tonsillit) är en inflammation som sätter sig i halsmandlarna (tonsillerna) och som orsakar både obehagliga och smärtsamma besvär. Sjukdomen förkommer i alla åldrar och drabbar ungefär 600 000 personer i Sverige varje år. Det vanligaste är att inflammationen orsakas av ett förkylningsvirus, men i upp till 30 % av alla halsflussfall så är det bakteriearten Streptokocker grupp A (strep A) som ligger bakom inflammationen. Virus går inte att behandla utan måste självläka, bakterieinfektioner däremot går att behandla med antibiotika. Med Dynamic Codes Halsflusstest kan du snabbt och smidigt få svar på om dina halsbesvär beror på streptokocker grupp A. 

streptokocker-halsfluss.jpg

Hur smittar halsfluss och hur skyddar jag mig? 

Halsfluss smittar vid direktkontakt, indirekt kontakt eller som droppsmitta. Direktkontakt kan t ex vara kyssar eller handslag med personer som är smittade och som tagit med handen runt eller i munnen. Det kan också ske smittspridning via indirekt kontakt på t ex föremål så som handtag och kläder. Halsfluss kan även smitta som droppsmitta vilket innebär att sjukdomen kan spridas via partiklar innehållande bakterier som skjuts ut vid hostningar och nysningar. Det bästa sättet att skydda sig mot infektionen är därför att undvika att skaka hand med sjuka personer samt att regelbundet tvätta händerna med varmt vatten och tvål. Vid samboende med andra är det också bra att ha personliga handdukar i badrummet.  

Halsfluss har en relativt snabb inkubationstid (tid mellan smittotillfälle och sjukdomsutbrott) och redan efter 2–4 dagar börjar symptomen bli märkbara för den smittade.  

Vad ger halsfluss för symptom? 

De vanligaste symptomen vid halsfluss som orsakats av bakterier är feber, svullna lymfkörtlar vid käkvingarna, beläggning på halsmandlarna och smärta i halsen vid sväljning. Beror halsflussen istället på virus så är det vanligt att dessutom få snuva, hosta och att bli hes. 

Komplikationer 

En obehandlad halsfluss som inte läker ut av sig själv kan leda till halsbölder. Halsbölder uppträder oftast endast på en sida av halsen och är varfyllda bölder som uppträder bakom halsmandlarna och som kan orsaka både svullnad och ömhet långt ned i halsen. Precis som vid halsfluss är ett symptom ofta feber, men vid halsböld så förkommer ofta svårigheter med att gapa och att andas. Halsbölder gör också mycket ont och måste i många fall tömmas på var för att försvinna. Detta görs genom att en läkare skär upp bölden med ett speciellt verktyg under bedövning.   

Det är inte ovanligt att ganska tätt inpå en halsflussinfektion åter insjukna i just halsfluss. För att skydda sig mot dessa återfall är det bra om tandborstar kokas då bakterier kan överleva i dessa och då orsaka nya utbrott. Detta ska göras efter att eventuell antibiotikakur är slutförd.  


Faktagranskad: 2019-02-11

Köp testet här