Om halsfluss

Halsfluss (tonsillit) är en inflammation som sätter sig i halsmandlarna (tonsillerna) och som orsakar både obehagliga och smärtsamma besvär. Inflammationen går oftast över på egen hand, men ibland kan du behöva antibiotika. Halsfluss förekommer i alla åldrar och drabbar ungefär 600 000 personer i Sverige varje år. Du hittar halsmandlarna på båda sidorna av svalget, längst bak i halsen i höjd med tungan. Halsmandlarnas uppgift är att vara en del av immunförsvaret som skyddar kroppen mot infektioner. I takt med att vi blir äldre brukar de faktiskt bli mindre och hos en vuxen person liknar de en mandel till storlek och form (därav namnet “halsmandlar”).

 1. Halsfluss har en relativt snabb inkubationstid och redan efter 2–4 dagar börjar symptomen bli märkbara för den smittade. Det gör att spridning av infektionen snabbt kan visa sig, t.ex. inom ett hushåll eller på skolor och arbetsplatser. Några typiska tecken på halsfluss är:

  • Halsont
  • Feber 
  • Sväljsvårigheter

  Virusorsakad halsfluss kan även ge typiska förkylningssymptom, medan bakteriell halsfluss sällan ger dessa. Orsaken att det kan bli svårt att svälja vid halsfluss är att dina lymfkörtlar svullnar upp. De kan kännas som ömma kulor under huden.

  Barn kan ibland uppleva andra symptom, eller åtminstone uttrycka sina halsflussymptom som att de t.ex. har ont i huvudet eller öronen. Ett vanligt tecken på halsfluss hos barn är att de blir ovilliga att äta och dricka.

  En obehandlad halsfluss som inte läker ut av sig själv kan leda till halsbölder. Halsbölder är varfyllda bölder som uppträder bakom halsmandlarna och som kan orsaka både svullnad och ömhet långt ned i halsen. De uppstår oftast bara på en sida av halsen. Precis som vid halsfluss är feber ett vanligt symptom, men vid halsbölder så förkommer ofta svårigheter med att gapa och att andas. Halsbölder gör också mycket ont och måste i många fall tömmas på var för att försvinna. Detta görs genom att en läkare skär upp bölden med ett speciellt verktyg under bedövning.

 2. Halsfluss kan orsakas av både bakterier och virus. Det vanligaste är att inflammationen orsakas av ett förkylningsvirus, men i upp till 30% av alla halsflussfall så är det bakteriearten streptokocker grupp A (strep A) som ligger bakom inflammationen. Andra bakterier kan också orsaka halsfluss, även om det inte är lika vanligt förekommande.

  Halsfluss smittar vid direktkontakt, indirekt kontakt eller som droppsmitta. Direktkontakt kan t.ex. vara kyssar eller handslag med personer som är smittade och som tagit med handen runt eller i munnen. Det kan också ske indirekt smittspridning, exempelvis genom föremål som handtag och kläder.

  Halsfluss kan även smitta som droppsmitta vilket innebär att sjukdomen kan spridas via partiklar innehållande bakterier som skjuts ut vid hostningar och nysningar. Därför är det bra att hosta och nysa i armvecket för att undvika att smitta andra.

 3. Behovet av behandling skiljer sig åt, bl.a. beroende på om orsaken är bakterier eller virus. I de allra flesta fall går halsfluss över på egen hand. Om du har halsfluss till följd av bakterier kan den behöva behandlas med antibiotika. Detta avgörs av den behandlande läkaren då antibiotika endast ska användas då det verkligen behövs med tanke på utvecklingen av antibiotikaresistens. Tänk på att fullfölja hela kuren om du får antibiotika, annars ökar risken för återinsjuknande och resistensutveckling. De som får halsfluss många gånger kan behöva operera bort halsmandlarna för att bli av med problemen. Då ska du ha haft halsfluss tre till fem gånger under ett eller två års tid, och blivit behandlad med två sorters antibiotika (klindamycin och cefadroxil) utan effekt.

  När det beror på virus hjälper inte antibiotika, då behöver du vänta tills kroppen själv bekämpar infektionen. Du kan dock ta receptfria smärtstillande och/eller febernedsättande läkemedel för att lindra symptomen under sjukdomens gång. Tänk på att det även finns receptfria smärtläkemedel som är speciellt inriktade på halsont. Det kan vara skönt med kall och varm dryck för att mjuka upp halsen, även yoghurt och glass kan ha liknande effekt. Vanliga halstabletter kan också vara bra för att mjuka upp halsen.

 4. Symptomen på halsfluss kan vara svåra att skilja från andra infektioner, som t ex förkylningar och covid-19. Vid förkylning eller covid-19 brukar det ofta finns fler symptom än vid halsfluss, vars symptom vanligen är koncentrerat kring halsen. Det är dock inte helt enkelt att bedöma eftersom halsflussen orsakad av virus kan förkylningsliknande symptom som t ex exempelvis hosta, snuva, nästäppa och/eller heshet uppstå.

  Ett sätt att med säkerhet veta vad dina symptom beror på är att ta ett prov. Om du vill försäkra dig om att du inte har en aktiv covid-19-infektion kan du göra ett PCR-prov för covid-19. Om du vill se om du har halsfluss kan du med Dynamic Codes provtagningskit snabbt och smidigt få svar på om dina halsbesvär beror på streptokocker grupp A.

  Andra tips

  • För att skydda sig mot återfall är det bra att byta ut tandborstar och handdukar efter att du tillfrisknat, då bakterier kan överleva på dem och orsaka nya utbrott. 
  • Det kan också vara bra att göra rent kontaktytor som mobiltelefoner, fjärrkontroller och tangentbord med handsprit.
  • Undvik att skaka hand med sjuka personer
  • Tvätta händerna regelbundet med varmt vatten och tvål.
  • Vid samboende med andra är det också bra att ha personliga handdukar i badrummet.