Om nagelsvamp

Nagelsvamp är en relativt vanlig infektion och förekommer hos upp till 10 % av Sveriges befolkning. Oftast orsakas svampangreppet av så kallade trådsvampar (dermatophyter) som tillhör släktet Trichophyton. Dessa svampar utsöndrar ett starkt keratolytiska enzym som mjukar upp nagelns hornlager (det yttersta cellagret som består av döda och förhornade celler). Det finns några andra svampar som kan förekomma, men dessa saknar i regel förmåga att ge upphov till besvär.

  1. Nagelsvamp ger oftast inga direkta symptom, men svampangreppet kan orsaka vissa kosmetiska problem. Nageln kan bli missformad, förtjockad, gulna eller smula sönder. Vid vissa ovanliga fall kan nagelbädden bli angripen så pass att smärta förekommer vid beröring av nageln.  

    Nagelsvamp är ingen farlig åkomma och orsakar mycket sällan några komplikationer. Vid ovanliga fall kan svampangreppet ha gått så långt att nageln fått en bestående deformering. Deformeringen i sig är inte farlig, men den kan ge upphov till nageltrång och därmed smärta och risk för andra infektioner. 

  2. Nagelsvamp kan smitta både vid direkt och indirekt kontakt. Direktkontakt kan alltså vara att en svampinfekterad nagel kommer i kontakt med en ej infekterad nagel. Det vanligaste är dock indirekt smitta, dvs. att via olika föremål förs smittan från person till person. Det är rätt vanligt att svampen finns på badhus och i gemensamma duschutrymmen. Genom att använda duschtofflor vid besök i gemensamma våta utrymmen kan du minska risken att bli smittad.

  3. Nagelsvamp kan behandlas med svampdödande medel och det förkommer både receptfria och receptbelagda varianter. Medlen appliceras på olika sätt beroende på hur stort och spritt svampangreppet är. Lack brukar kunna användas vid små och avgränsade angrepp, medan krämer oftast används vid större angrepp.  

  4. Med Dynamic Codes självprovtagningskit kan du se om du har nagelsvamp orsakad av trådsvampar (dermatophyter) och få hjälp med diagnos och behandling utan att behöva besöka en vårdcentral. Du köper självprovtagningskitet för nagelsvamp här på Dynamic Codes webbsida och det skickas då till den adress du anger vid beställningen. När du har fått självprovtagningskitet tar du ett nagelprov enligt instruktionerna och därefter skickar du provet till vårt kvalitetssäkrade laboratorium. Provet tas genom att klippa bort en del av nagel eller skrapa på nageln och gör alltså inte ont. Inom tre vardagar efter att provet inkommit till laboratoriet får du ditt svar på Dynamic Codes webbsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov visar på nagelsvamp. 

    Visar det sig att du har nagelsvamp orsakad av trådsvamp (dermatophyter) får du hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig med diagnos och behandling. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt provsvar och ta med. 

    Visar inte provet på nagelsvamp orsakad av trådsvampar (dermatophyter) så kan dina nagelbesvär bero på andra svamptyper.