Med vårt nya hemtest för gonorré erbjuder vi en mer komplett serie hemtest för könssjukdomar

 

Vi har tester för bl a klamydia, mykoplasma samt gonorré som du beställer här på vår hemsida och som skickas i ett vitt diskret kuvert direkt hem till din brevlåda. Inom ett par dagar hämtar du ditt svar online här på dynamiccode.com och svaret har 99,5% säkerhet, dvs de är minst lika säkra som hos vården. Om du testar positivt så hjälper vi dig vidare med e-recept på rätt antibiotika (remiss för gonorré) direkt online genom samarbete med en digital vårdcentral, och läkarbesök via videomöten och digitala hälsoformulär, läs mer om detta här... Du kommer igång med din behandling inom 3-4 dagar från det att du beställt ditt test. Snabbt, enkelt och säkert. 

Välj test för man eller för kvinna för att få rätt provtagnings-paket. 

Varför ska du testa dig för både klamydia, mykoplasma och gonorré?

Jo, för de har många likheter, de smittar vid oskyddat sex och kan ge symptom som sveda när man kissar, flytningar och klåda. I många fall ger de inte några symtom alls vilket gör att du inte märker av infektionerna. De har också gemensamt att de måste behandlas med antibiotika, men av olika sort. Det är viktigt att man testar sig om man misstänker att man kan ha blivit smittad. Framför allt för att snabbt få rätt behandling, men också för att minska spridningen av könssjukdomarna. Många gånger ger dessa inte några symptom men kan ge svåra konsekvenser såsom nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män.

Våra tester och högsta kvalitet

Analyserna i Dynamic Codes laboratorium är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). 

Testen är registrerade hos Läkemedelsverket och finns därmed i EUDAMED-databasen. Rutinerna som berör klamydiatestet är avstämda med Socialstyrelsen.

Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt delvis under MDD- direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar. 

Säkerhet & integritet hos vår partner

Den tekniska plattformen som vi använder för videomöten och digitala hälsoformulär räknas som en medicinteknisk produkt. Den är CE-märkt och uppfyller Läkemedelverkets krav på medicinsktekniska produkter. All data är krypterad och behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen.

Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...