Klamydia - symptom och information

Klamydia är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige. Klamydia orsakas av en bakterie och smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. I många fall får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia. Både män och kvinnor kan bli smittade.

En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet. Det är viktigt att ta ett klamydiaprov!

Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma genitalium vilket innebär att om du inte har klamydia kan det vara mykoplasma.

Beställ ett självprovtagningskit för klamydia idag

Vilka symtom har klamydia?

Många, både män och kvinnor, som är infekterade med klamydia har inga symtom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symtom av klamydia kommer 1-3 veckor efter att du blivit smittad. Klamydiabakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer.

Kvinnor kan få symtom såsom:

 • sveda när de kissar
 • mellanblödningar
 • flytningar från underlivet
 • smärta nedtill i magen

Män kan få symptom såsom:

 • sveda när de kissar
 • urinrörsinflammation 
 • flytningar från urinröret

Vad ska jag göra om jag har klamydia?

Om du har klamydia är det viktigt att du får behandling. Det är viktigt att man provtar sig och detta kan man göra tidigast en vecka efter smittillfället.  

Du måste själv kontakta sjukvården och boka en tid för prov och behandling, t ex hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning. Du får då svar efter ca 1 vecka. Du kan även ta provet hemma med Dynamic Codes säkra självprovtagningskit och få svar inom 2 dagar. Skulle du få ett positivt provsvar får du även hjälp med E-recept inom 24 timmar efter att du fått ditt provsvar via samarbeten med vården.

Klamydia, eller misstänkt klamydia, ska behandlas så fort som möjligt med antibiotika för att undvika komplikationer. Eftersom klamydia sällan visar symtom är det lätt att man smittar andra utan att man vet om det. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du vet eller misstänker att du är smittad av klamydia. Även partners måste undersökas och behandlas. Allt detta är gratis och man får ofta svar inom 1 vecka. Skulle du få ett negativt provsvar för klamydia bör du provta dig för mykoplasma.

Självprovtagning för att se om du har klamydia

Här kan du köpa Dynamic Codes självprovtagningskit, ta provet hemma och få svar inom 2 dagar. Vi erbjuder även ett komboprov där du provtar dig för både klamydia och mykoplasma. Har du inte möjlighet att gå till vårdcentralen kan du via oss även klicka dig vidare till vår samarbetspartner, en digital vårdcentral på nätet. Du kan då inom 4 timmar efter att du hämtat ditt provsvar boka en tid med en läkare som hjälper dig vidare med behandling. Detta om det inte föreligger några hinder såsom t ex. allergier för antibiotika eller graviditet. Kostnaden för detta är 250 kr.

Om provet är negativt och symtomen kvarstår eller om du ändå misstänker att du är smittad, bör du provta dig en gång till. Du kan ha klamydia utan att några bakterier har hittats vid provtagningen. Tänk också på att besvären kan ha andra orsaker än klamydia. T ex kan en mykoplasmainfektion (en annan könssjukdom) ge samma symtom som klamydia. Kontakta läkare för undersökning på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning eller köp ett självprovtagningskit för mykoplasma. 

Hur smittar klamydia och hur kan jag skydda mig?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubad, kläder, handdukar eller toaletter.

Det är viktigt att alltid skydda sig mot klamydia. Ett bra sätt är att använda kondom. Även om du haft klamydia tidigare så kan du få det igen. Om du misstänker att du blivit smittad av klamydia kan du enkelt ta provet hemma genom att beställa ett självprovtagningskit hos oss.

För att undvika smittspridning eller att infektionen kommer tillbaka bör man inte ha samlag förrän hela behandlingen är avslutad.

klamydia-bakterier.jpg
3D-rendering av klamydiabakterier

Smittskyddslagen

Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt prov är positivt. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

 

Mer information:


Faktagranskad: 2015-09-28

Få svar med våra DNA-prov

 • Klamydia

  Provta dig enkelt och diskret för Sveriges vanligaste könssjukdom med vårt säkra DNA-prov. Svar inom 1 vardag och e-recept vid behov.
 • Klamydia- och mykoplasma

  Provta dig för två av Sveriges vanligaste könssjukdomar på en och samma gång. Säkert DNA-prov som är enkelt att ta. Svar inom två dagar och e-recept vid behov.
 • Fyra könssjukdomar

  Provta dig genitalt för fyra vanliga könssjukdomar på samma gång: klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas.