Om klamydia

Klamydia är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige. Klamydia orsakas av en bakterie och smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. I många fall får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

 1. Både män och kvinnor som är infekterade med klamydia har inga symptom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symptom av klamydia kommer 1-3 veckor efter att du blivit smittad. Klamydiabakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer.

  Kvinnor kan få symptom såsom:

  • sveda när de kissar
  • mellanblödningar
  • flytningar från underlivet
  • smärta nedtill i magen

  Män kan få symptom såsom:

  • sveda när de kissar
  • urinrörsinflammation 
  • flytningar från urinröret

  Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma genitalium vilket innebär att om du inte har klamydia kan det vara mykoplasma

 2. Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubad, kläder, handdukar eller toaletter.

 3. Klamydia, eller misstänkt klamydia, ska behandlas så fort som möjligt med antibiotika för att undvika komplikationer. Om du har klamydia är det viktigt att du får behandling. För att undvika smittspridning eller att infektionen kommer tillbaka bör man inte ha samlag förrän hela behandlingen är avslutad. Du måste själv kontakta sjukvården och boka en tid för prov och behandling, t ex hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning.

 4. Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt prov är positivt. Även partners måste undersökas och behandlas. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

 5. Du kan köpa Dynamic Codes självprovtagningskit för klamydia, ta provet hemma och få svar inom 2 dagar. Vi erbjuder även ett komboprov där du provtar dig för både klamydia och mykoplasma. Har du inte möjlighet att gå till vårdcentralen kan du via oss även klicka dig vidare till vår samarbetspartner, en digital vårdcentral på nätet. Du kan då inom 4 timmar efter att du hämtat ditt provsvar boka en tid med en läkare som hjälper dig vidare med behandling. Detta om det inte föreligger några hinder såsom t ex. allergier för antibiotika eller graviditet. Kostnaden för detta är 250 kr.

  Om provet är negativt och symtomen kvarstår eller om du ändå misstänker att du är smittad, bör du provta dig för mykoplasma. En mykoplasmainfektion (en annan könssjukdom) kan ge samma symtom som klamydia. Kontakta läkare för undersökning på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning eller köp ett självprovtagningskit för mykoplasma.