Om mykoplasma

Mykoplasma är en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och uppskattas vara lika vanlig som klamydia, dvs. ca 36 000 fall/år. Mykoplasma orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma ingår inte i smittskyddslagen och därmed är det inte en sjukdom som rutinmässigt provtas i vården. En obehandlad mykoplasmainfektion kan leda till äggledarinflammation hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män. För gravida kvinnor med mykoplasma ökar risken för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet. Barnet kan också smittas av mykoplasma i ögonen vid förlossningen. Det är även lättare att blir smittad av någon annan könssjukdom om du har mykoplasma och det finns indikationer på att en obehandlad mykoplasmainfektion kan leda till infertilitet.

  1. Mykoplasma saknar ofta symptom helt, men kan orsaka sveda vid urinering, annorlunda flytningar, mellanblödningar, flytningar från penis samt smärta i nedre delen av magen eller pung. Symptomen är desamma som för många andra vanliga könssjukdomar t.ex. klamydia, trikomonas och gonorré.

  2. Mykoplasma smittar vid oskyddat sex både vaginalt, analt och oralt. I ovanliga fall kan mykoplasma även smitta till ögonen. Bakterien fäster på slemhinnor och smittar då slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Bakterien kan också smitta via vaginalsekret och sperma.

  3. Med Dynamic Codes självprovtagningskit för mykoplasma kan du se om du har mykoplasma och få hjälp med diagnos och behandling utan att behöva besöka en vårdcentral. Du köper självprovtagningskitet för mykoplasma här på Dynamic Codes webbsida och kitet skickas då till den adress du anger vid beställningen. Vi erbjuder även ett komboprov där du provtar dig för både klamydia och mykoplasma. När du har fått det tar du antingen ett vaginalprov (kvinna) eller urinprov (man) med det medföljande provtagningsmaterialet enligt instruktionerna. Det är viktigt att det gått minst 14 dagar från smittotillfället till provtagningen, då det är den tid det tar för bakterierna att orsaka infektion. Provet tas genom att rotera en provtagningspinne mot vaginalväggen eller genom att urinera på en provtagningspinne och gör alltså inte ont. Du skickar sedan provet till vårt kvalitetssäkrade laboratorium och senast 24 timmar efter att provet inkommer till laboratoriet får du ditt svar på vår  hemsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov visade på mykoplasma eller inte. Vid positivt provsvar får du även veta om bakterierna är resistent mot den vanligaste antibiotikagruppen, makrolider, eller inte. Denna information är viktig för att en läkare ska kunna ordinera dig den bäst lämpade antibiotikan.

    Visar det sig att du har mykoplasma får du direkt hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig med behandling. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt provsvar och ta med.