Om urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion (UVI) och är en infektion i urinvägar och urinblåsa som även kallas för blåskatarr (cystit). Infektionen är mycket vanlig och drabbar upp till 60 % av alla kvinnor någon gång under deras levnadstid. Även män kan få urinvägsinfektion, men det är mycket ovanligare. Detta beror på de anatomiska skillnaderna mellan män och kvinnors urinrör, där kvinnor har ett kortare urinrör som gör det möjligt för bakterier att ta sig in i och vidare upp till urinblåsan. Om infektionen sprids vidare från urinblåsan till njurar och njurbäcken kallas det för njurbäckeninflammation. Vid en graviditet sker både hormonella och anatomiska förändringar vilket gör att gravida kvinnor har en ökad risk att drabbas av njurbäckeninflammation

 1. De vanligaste symptomen för urinvägsinfektion är täta trängningar (känslan att behöva tömma urinblåsan ofta), miktionssveda (sveda vid urinering) och frekventa miktioner (behov av att tömma urinblåsan ofta). Även frusenhet samt smärtor i nedre delen av buken är vanliga symptom, liksom lite blod i urinen. Gravida kvinnor kan få sammandragningar och/eller buksmärta, medan miktionssveda är mindre vanligt.

  Täta trängningar är vanligt hos gravida även utan urinvägsinfektion och är därför inget tydligt symptom. En gravid kvinna som har symptom och misstänker att hon har en urinvägsinfektion rekommenderas att kontakta sin mödravård. Om du upplever symptom för urinvägsinfektion och samtidigt har feber ska du, oavsett ålder och/eller är gravid, söka vård.

  En urinvägsinfektion som inte behandlas och som inte läker ut av sig själv kan leda till att bakterierna vandrar upp till njurarna och orsakar njurbäckeninflammation. Detta är ett allvarligt tillstånd som kan skada njurarna och måste behandlas med antibiotika. I mycket ovanliga fall kan bakterierna också spridas till blodet och orsaka blodförgiftning (sepsis). Sepsis kan bli livshotande och kräver då intravenös antibiotikabehandling. Grupp B-streptokocker kan överföras till barnet vid vaginal förlossning och ibland redan under graviditeten. Barn som föds med Grupp B-streptokocker kan drabbas av sepsis och hjärnhinneinflammation, två mycket allvarliga och livshotande tillstånd.  

 2. Urinvägsinfektion orsakas i de allra flesta fall av tarmbakterien E. coli. Så mycket som över 80 % av alla urinvägsinfektioner beror på just E. coli oavsett ålder, medan S. saprophyticus är en bakterie som inte står för lika många fall, men som ofta drabbar kvinnor i fertil ålder. Infektion med Grupp B-streptokocker är mer sällsynt, men mycket viktig att detektera och behandla hos gravida då bakterien kan ge allvarliga komplikationer för barnet.

  För att skydda sig mot urinvägsinfektion rekommenderas kvinnor att urinera efter samlag samt att torka sig framifrån och bak vid toalettbesök. Det är också viktigt att tömma urinblåsan ordentligt för att undvika bakterietillväxt i urinblåsan. Genom att dricka mycket vatten kan du öka urinflödet och därmed också chansen att spola ut bakterierna.  

 3. Det är inte helt ovanligt att det finns bakterier i urinblåsan utan att några symptom eller besvär upplevs. Tillståndet kallas för asymtomatisk bakteriuri (ABU), som betyder just bakterier i urinblåsan utan symptom. Det är inte farligt och behöver heller inte behandlas. Därför ska urinvägsinfektionsprov endast tas vid symptom. Detta gäller dock inte för gravida kvinnor som alltid ska behandlas för ABU på grund av den ökade risken för komplikationer hos både mamma och barn. Handläggningen för gravida skiljer sig alltså åt gentemot den övriga befolkningen.

 4. Med Dynamic Codes urinvägsinfektionsprov för kvinna kan du som kvinna se om du har urinvägsinfektion orsakad av E. coli, S. saprophyticus eller Grupp B-streptokocker och få hjälp med sjukdomen. Du köper Självprovtagningskit för urinvägsinfektion för kvinna på Dynamic Codes webbsida och det skickas då till den adress du anger vid beställningen.

  När du har fått självprovtagningskitet tar du ett urinprov med medföljande provtagningsmaterial enligt instruktionerna och därefter skickar du provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium. Urinprovet tas genom att urinera på en skumgummiklädd provtagningspinne och gör alltså inte ont. Samma dag som provet inkommer till laboratoriet får du ditt svar på Dynamic Codes webbsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov innehöll E. coli, S. saprophyticus eller Grupp B-streptokocker.

  Visar sig ditt prov innehålla E. coli, S. saprophyticus eller Grupp B-streptokocker får du hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt provsvar och ta med.

  Är du gravid med en påvisad urinvägsinfektion ska du alltid kontakta din mödravård. Vid påvisad förekomst av Grupp B-streptokocker är det ytterst viktigt att du som gravid kvinna kontaktar din mödravård då denna infektion kan ge mycket allvarliga komplikationer för barnet. Du får vid positivt provsvar för Grupp B-streptokocker möjlighet att skriva ut en remiss som tas med till vården.

  Är provet negativt, d v s innehöll inte E. coli, S. saprophyticus eller Grupp B-streptokocker, och du fortsätter uppleva symptom kan det bero på att infektionen orsakats av någon annan bakterie. Du bör då söka sjukvård om symptomen inte mildras.