Om muskeltyper

Träning är en viktig del i ett hälsosamt liv. Din förmåga att prestera under träning påverkas också av dina gener. Det är flera olika gener som påverkar din kropps förmåga att tillgodogöra sig träning och olika träningsformer. Den gen som påverkar dina muskler är bland annat ACTN3-genen.

  1. ACTN3 kallas en gen, som kodar för alfa-aktinin-3, ett protein som fungerar som en betydande byggsten i snabba och explosiva muskelfibrer. Det finns två varianter av genen ACTN3 - en aktiv och en inaktiv. En aktiv variant ger förmåga att producera proteinet alfa-aktinin-3 som, förutom att vara en viktig byggsten i musklerna, har en påverkande roll för muskelns energimetabolism, vilket sammantaget skapar en cellmiljö som möjliggör en hög muskulär kapacitet för kraft och snabbhet. Detta ger ökade förutsättningar i idrotter som kräver explosivitet i musklerna.

    Idrottare som utövar sporter som kräver explosivitet i musklerna, som till exempel sprint och kraftidrott, har ofta genvarianten som bildar alfa-aktinin-3. Funktionen hos alfa-aktinin-3 ger snabba och explosiva kontraktioner som krävs inom dessa typer av idrotter.

  2. En inaktiv ACTN3-gen innebär däremot att inget α-aktinin-3 bildas och därmed saknar man en byggsten för snabba och explosiva muskler. Avsaknad av alfa-aktinin betyder istället att musklerna har en mer uthållighetsanpassad profil och därför är bättre på att använda syre vid energiframställning. Detta påverkar energiprocesserna som används vid träning och innebär att man behöver kortare tid för återhämtning innan nästa träningstillfälle. Saknar man aktiv ACTN3-gen innebär dock inte alltid en fördel vid uthållighetsidrott trots att muskeln får en kapacitet som mer riktar sig mot detta. Avsaknad av muskulärt α-aktinin-3 kan nämligen kompenseras av andra proteiner.

    Personer med inaktiv ACTN3-gen ses ofta bland idrottare inom uthållighetssporter, som t ex långdistanslöpning och cykling, då muskler utan ACTN3 som konsekvens får en mer uthållighetsanpassad profil och är bättre på att använda syre vid energiframställning. Detta påverkar energiprocesserna som används vid träning och innebär att dessa personer behöver kortare tid för återhämtning innan nästa träningstillfälle.

  3. Vilka varianter du har i gener som ACTN3 ger en unik inblick i din kropps förutsättningar för träning och ger vägledning om hur du kan lägga upp din träning med avseende på träningsform, intensitet och tid för återhämtning. Det är viktigt att komma ihåg att gener är en av många faktorer som påverkar träningsförmåga och oavsett vilka genvarianter du bär på är en balanserad kost, regelbunden och varierad fysisk aktivitet en viktig del för din hälsa.