Varför tar det i genomsnitt 5,8 år att få diagnosen celiaki?

Bara i Sverige drabbas ca 140 000 personer av Celiaki, glutenintolerans, men flertalet har ännu inte fått sin diagnos fastställd. Många har vant sig vid besvären och söker sig inte till vården, än värre är att även de som söker vård ofta får vänta åratal på att få rätt diagnos.

Det tar i genomsnitt 5,8 år* att få diagnosen Celiaki i Sverige. En anledning till det är att symptomen för Celiaki är så pass diffusa. En annan anledning är att vården vid första besöket med en misstänkt celiakipatient inte genomför de nödvändiga testerna som behövs för att kunna ställa rätt diagnos. Istället krävs flera besök med olika tester, där patienten inför varje testning dessutom måste ha ätit normalkost, dvs kost som innehåller gluten, under en längre tid för att celiakitestning skall fungera.

I vårt nya hemtest för Celiaki använder vi både DNA och proteinteknik och analyserar flera olika faktorer samtidigt. Det gör att du kan få ett säkert testsvar redan inom 6 dagar.

”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Celiaki är en vanlig sjukdom som tyvärr ofta missas idag, vilket beror på att det är en sjukdom med många gånger diffusa symptom. Det är helt enkelt svårt att på ett enkelt sätt bedöma om patienten har celiaki enbart genom att titta på symtomen. Det är alltså nödvändigt att för det första misstänka celiaki, och sedan se till att ett antal analyser genomförs för att stärka den misstanken. Studier visar att det i Sverige tar i genomsnitt 5,8 år att få en diagnos.

Vi har satt upp ett koncept där de som misstänker att de har celiaki kan få svar på mycket kort tid – tack vare att vi genomför samtliga tre nödvändiga analyser vid ett och samma tillfälle! Vilket vi anser borde vara en naturlig rutin inom allmänna vården idag.

Läs mer om Celiaki och vårt koncept inom detta område.
 

* Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118.

Få svar med vårt hemtest

Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Här säljer vi hemtester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...