Maghälsa

Här kan du läsa mer om symptom för några av de vanligaste förekommande magsjukdomarna. Med magsjukdomar menar vi i det här fall kroniska magsjukdomar som behöver livslång behandling, exempelvis i form av kost.