Laktosintolerans - symptom och information

När någon har laktosintolerans innebär det att den inte kan bryta ned och ta upp mjölksocker (laktos) på ett bra sätt. Det kan leda till olika typer av besvär med magen, och lösningen är att utesluta livsmedel med laktos. Funderar du på om du lider av det? Här kan du lära dig mer om de typiska symptomen, orsakerna och hur laktosintolerans behandlas. Laktosintolerans är ofarligt men det kan vara bra att ta reda på om du lider av det så att är säker på orsaken.

Om du vill ta reda på det på ett snabbt, enkelt och diskret sätt kan du göra det genom Dynamic Codes självprovtagningskit. Med kitet provtar du dig hemma och skickar in ditt prov till vårt laboratorium för analys, sedan får du svar online via vår webbsida.

Beställ självprovtagningskit för laktosintolerans idag

Vad är laktos och vilka livsmedel finns det i?

Laktos är detsamma som mjölksocker, ett ämne som finns i många mejeriprodukter och en del andra livsmedel. Några exempel är:

 • All mjölk
 • Créme fraiche, fil, yoghurt, grädde och gräddfil
 • Färskost, t ex kvarg, bredbara ostar och dessertostar
 • Bröd som bakats på mjölk

Tänk på att det finns många olika livsmedel som innehåller laktos, så det är bra att titta på innehållsförteckningen för att försäkra dig om att det du äter är laktosfritt. Lyckligtvis finns det fler och fler laktosfria alternativ i butikerna.
Livsmedelsverkets definition av "laktosfri" är en produkt som innehåller mindre än 0,1 gram laktos per 100 gram. Produkterna behöver inte vara helt laktosfria, men mängden är så liten att den inte bedöms påverka intoleransen.

laktasenzym.jpg
3D-rendering av laktasenzym

Vad är laktosintolerans?

Laktosintolerans är en delvis eller total oförmåga att producera enzymet laktas som behövs för att bryta ned laktos (mjölksocker). Det handlar alltså inte om att laktosintoleranta är allergiska mot laktos utan problemen beror på en dålig nedbrytningsförmåga.

När laktos inte bryts ned som det ska i tunntarmen transporteras laktosen vidare till tjocktarmen där den tillslut bryts ned av bakterier. Denna process innebär bland annat att laktosmolekylen drar med sig vatten till tjocktarmen samt att bakterierna producerar gaser vid nedbrytningen.

Det är också bra att veta att laktosintolerans inte räknas som en allergi, men däremot går det att vara allergisk mot komjölk. Komjölksallergi är dock ett helt annat typ av hälsotillstånd som är vanligast hos barn under ett år. Allergi mot komjölk har en annan symptombild och även andra behandlingsmetoder.

Symptom på laktosintolerans

Några vanliga symptom på laktosintolerans är:

 • Ont magen
 • Svullen mage
 • Diarré
 • Gaser

Symptomen kan uppkomma direkt eller upp till några timmar efter att du fått i dig något som innehåller laktos. Hur långt tid det tar och hur kraftiga de är beror på flera olika saker, t ex hur mycket du fått i dig och hur din förmåga att bryta ned laktos ser ut. De kan komma och gå och framstå som diffusa, vilket gör det svårt att veta att det handlar om just laktosintolerans.

Något ytterligare som gör det svårt att veta om du har laktosintolerans är inte bara att symptomen är vaga, de kan dessutom likna tecknen på andra sjukdomar och tillstånd, t ex IBS (irritabel bowel syndrome) och glutenintolerans (celiaki).

Eftersom det kan vara svårt att fastställa om du lider av laktosintolerans är det bra att provta sig. Ett sätt att göra det på ett snabbt och enkelt sätt är att beställa Dynamic Codes självprovtagningskit för glutenintolerans. Då tar du provet hemma och skickar in det till vårt labb där det analyseras med hjälp av DNA-teknik. Du får provsvaret online och vidare hjälp med ett digitalt vårdbesök vid behov.

Orsaker till laktosintolerans

Laktosintolerans förekommer i tre olika varianter och beror på ett underskott av enzymet laktas, vilket kan vara orsakat av flera olika anledningar.

Primär laktosintolerans

Den vanligaste varianten är primär laktosintolerans (det är också denna du kan hitta med vårt självprovtagningskit). Där beror intoleransen på en ärftlig genetisk variation som ger en nedsatt kapacitet att bilda enzymet laktas, vilket leder till laktasbrist och därmed problem med nedbrytningen av laktos i tunntarmen.

Sekundär laktosintolerans

Den andra varianten kallas sekundär laktosintolerans och är istället orsakad av att tunntarmens slemhinna har skadats. Detta kan t ex ske vid obehandlad glutenintolerans, annan icke-infektiös inflammation i tarmen, svår maginfluensa, eller efter bukoperationer. Skadan på tarmen gör den oförmögen att producera enzymet laktas. Detta kan dock vara ett övergående tillstånd av laktosintolerans eftersom förmågan kan återkomma när tarmen läkt.

Medfödd laktosintolerans

Den tredje varianten kallas medfödd laktosintolerans och är den ovanligaste av de tre varianterna. Denna intolerans innebär inte bara en nedsatt förmåga, utan en total oförmåga att producera enzymet laktas. Laktosintolerans av detta slag upptäcks oftast redan hos det nyfödda barnet.

Förekomst av laktosintolerans i världen

Förekomsten av laktosintolerans varierar kraftigt mellan olika befolkningar i världen. I Sverige räknar vi med att mellan 4 och 7 procent är laktosintoleranta. Samtidigt har vårt grannland Finland en förekomst på mer än det dubbla: mellan 15 och 20 procent. Det är ännu vanligare i medelhavsområdet och faktum är att det finns populationer i Asien där i stort sett hela befolkningen är laktosintoleranta.

Dessa skillnader tros främst bero på genmutationer som skett över tid, vilket resulterat i att incidensen för primär laktosintolerans ser olika ut i olika befolkningar. Troligen var alla människor laktosintoleranta från början. När vi sedan började ha boskap och konsumera mjölkprodukter muterade våra gener och blev bättre på att hantera laktos.

Undersökning och utredning

Ibland används så kallad laktosprovokation för att utreda laktosintolerans. Det går ut på att den som misstänks ha laktosintolerans intar livsmedel med laktos för att se om det utlöser de typiska symptomen. Detta föregås av laktoselimination, vilket innebär en period helt utan laktos i sin kost.

Efter laktoseliminationen börjar du äta vissa produkter som innehåller mjölkprotein, men inte laktos (mjölksocker). Om den kosten inte gör att symptomen kommer tillbaka är det troligt att du är laktosintolerant.

Även de genetiska arvsanlagen provtas för att se om du har anlag för att förlora din förmåga att bryta ned laktos. Dessa ger inget utslag om din nuvarande laktosintolerans, men arvsanlagen vägs samman med de andra delarna av utredningen för att ställa diagnos.

Behandling av laktosintolerans

Den huvudsakliga behandlingsmetoden vid laktosintolerans är att utesluta livsmedel som innehåller laktos. Det handlar alltså mer om egenvård än medicinsk behandling. Vid sekundär laktosintolerans kan den underliggande orsaken behöva behandlas. Barn med den medfödda varianten behöver en speciell modersmjölksersättning som är fri från laktos.

Självprovtagningskit för laktosintolerans

Med Dynamic Codes självprovtagningskit för laktosintolerans kan du ta ett prov för att se om du har primär laktosintolerans och få hjälp med diagnos och intyg utan att behöva besöka en vårdcentral. Du köper självprovtagningskitet för laktosintolerans här på Dynamic Codes webbsida och det skickas då till den adress du anger vid beställningen.

När du har fått självprovtagningskitet tar du ett kindgnuggsprov (buccalprov) med den medföljande provtagningspinnen enligt instruktionerna och därefter skickar du provet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium. Provet tas genom att gnugga en provtagningspinne mot insidan av kinden och gör alltså inte ont.

Senast fem vardagar efter att provet kommer till laboratoriet får du ditt svar på Dynamic Codes webbsida. Med din personliga analyskod hämtar du provsvaret och får reda på om ditt prov visar på primär laktosintolerans eller inte.

Visar det sig att du har primär laktosintolerans får du hjälp att komma i kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig med intyg. Skulle du föredra en annan vårdgivare än de som Dynamic Code hänvisar till så är det bara att skriva ut ditt provsvar och ta med.

Visar inte provet på primär laktosintolerans så kan dina magbesvär bero på sekundär laktosintolerans eller andra intoleranser och allergier som t ex glutenintolerans (celiaki). Med Dynamic Codes självprovtagningskit för celiaki kan du ta reda på om dina magbesvär beror på glutenintolerans (celiaki).

Komplikationer

Laktosintolerans är inget farligt tillstånd, men det är viktigt är att vid sekundär laktosintolerans reder ut vad som skadat/skadar tarmen så att ingen annan sjukdom ligger bakom tarmens nedsatta laktasproduktion. 


Faktagranskad: 2019-02-22

 • Laktosintolerans

  Beror dina magproblem på laktosintolerans? Vilken kost bör du undvika? Detta självprovtagningskit visar om du har genetiska anlag för primär laktosintolerans.