Laktosintolerans är ett vanligt matsmältningsproblem. Att vara laktosintolerant innebär att du saknar enzymet laktas som behövs för att spjälka upp mjölksockermolekylen i tunntarmen. Det gör att tarmen inte kan tillgodogöra sig laktos (mjölksocker), vilket ger symptom som magknip, uppsvälld mage, gaser i magen, ont i magen och diarre.

Laktosintolerans

Vid laktosintolerans bryts det istället ner av tarmbakterier, vilket ger symtom som gaser, diarré, uppspändhet, knipsmärtor i magen eller liknande. Laktos finns framförallt i mjölkprodukter, men även som tillsats i andra produkter, t ex vissa chips och pulverprodukter.

Det finns tre olika former av laktosintolerans:

Primär laktosintolerans är den vanligaste formen av laktosintolerans. Vissa personer får nedsatt förmåga att bilda enzymet laktas. Vid vilken ålder som bristen på laktasenzym uppkommer varierar hos den enskilda individen, men vanligast är att man vid vuxen ålder får laktasbrist. Förmågan att bilda laktas kan inte återfås, men en viss förmåga kan kvarstå vilket gör att små mängder laktos fortfarande kan spjälkas.

Sekundär laktasbrist innebär att din laktosintolerans och dess symtom uppträder i samband med någon annan skada på tarmen. Vid obehandlad glutenöverkänslighet, inflammation i tarmen, kraftig maginfluensa eller efter bukoperation kan tarmslemhinnan vara så skadad att den inte kan producera laktas. När skadan läkt återkommer oftast förmågan att producera laktas.

Medfödd laktasintolerans är extremt ovanlig och upptäcks ofta redan när barnet ammar eller får modersmjölkersättning.

Vid primär laktasbrist beror bristen på enzymet laktas på en ärftlig genetisk variation. Evolutionärt sett har det varit fördelaktigt att kunna bryta ned laktos i befolkningsgrupper där mjölkprodukter ingått i dieten och mutationer har därför uppkommit som medfört tolerans mot laktos. Dock finns fortfarande en andel individer i dessa befolkningsgrupper som har den genetiska variant som är associerad med laktosintolerans. Två föräldrar som inte är laktosintoleranta kan få barn som är laktosintoleranta.

Kartan nedan visar procentuell andel individer som inte har någon brist på enzymet laktas och därmed kan bryta ned laktos i olika delar av världen.

Laktos karta.jpg

Figur: Interpolerad karta över frekvens individer som kan bryta ned laktos (lactose persistent, LP) i olika delar av världen.

Punkterna på kartan visar var data är insamlade. Färgskalan visar den beräknade frekvensen av LP-individer (Itan et al. BMC Evol Biol. 2010 Feb 9;10:36). Det finns flera mutationer (single nucleotide polymorphism, SNP) beskrivna, som gör att laktas-genen nedregleras. Bl.a. har studier i Finland identifierat en SNP i position 13910 (C>T) uppströms om laktas-genen, som har visat sig ha en fullständig association med laktosintolerans.

I Dynamic Codes laktosintolerans test är det denna position 13910 (C>T) som analyseras. Denna SNP är vanlig i europeisk befolkning, men för andra befolkningsgrupper t.ex. de grupper i Afrika och Mellanöstern med betydande andel laktosintoleranta har man inte kunnat visa på samma korrelation mellan genotypen i position 13910 och laktostolerans/intolerans. Hos denna befolkning finns dock andra mutationer rapporterade som är associerade med laktosintolerans.

Symptom på laktosintolerans

Om laktos inte spjälkas i tunntarmen kommer den att jäsas av bakterier i tjocktarmen och ge upphov till symtom såsom gaser. Gasbildningen och laktosens vattenbindande effekt ger symtom som diarré, uppspändhet, körningar samt magknip (kolliksmärtor). Symtom av laktosintolerans kan variera från person till person. Vissa tål mjölkprodukter i små mängder och andra inte alls.

Om du misstänker att du är laktosintolerant kan du beställa vårt test här, så får du svar inom 6 dagar (5 dagar från det att vi fått in testet till labbet).

Vad ska jag göra om jag är laktosintolerant? 

Om du är laktosintolerant ska du undvika eller begränsa intaget av produkter som innehåller laktos. På så sätt blir du enkelt av med dina besvär. Enzymet laktas kan även tillföras som tillskott till kosten. Vill du ha mer hjälp eller råd kan du kontakta en läkare eller dietist.

Om du vill veta hur mycket laktos ett visst livsmedel innehåller, finns det en lista på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Mer information:

Sjukvårdsupplysningens information om laktosintolerans

Referenser:

Almon R, Engfeldt P, Tysk C, Sjöström M, Nilsson TK. Prevalence and trends in adult-type hypolactasia in different age cohorts in Central Sweden diagnosed by genotyping for the adult-type hypolactasia-linked LCT -13910C > T mutation. Scand J Gastroenterol. 2007 Feb;42(2):165-70.

Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, Terwilliger JD, Peltonen L, Järvelä I. Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet. 2002 Feb;30(2):233-7.

Itan Y, Jones BL, Ingram CJ, Swallow DM, Thomas MG. A worldwide correlation of lactase persistence phenotype and genotypes. BMC Evol Biol. 2010 Feb 9;10:36.

Kuokkanen M, Enattah NS, Oksanen A, Savilahti E, Orpana A, Järvelä I. Transcriptional regulation of the lactase-phlorizin hydrolase gene by polymorphisms associated with adult-type hypolactasia. Gut. 2003 May;52(5):647-52.

Mulcare CA, Weale ME, Jones AL, Connell B, Zeitlyn D, Tarekegn A, Swallow DM, Bradman N, Thomas MG. The T allele of a single-nucleotide polymorphism 13.9 kb upstream of the lactase gene (LCT) (C-13.9kbT) does not predict or cause the lactase-persistence phenotype in Africans. Am J Hum Genet. 2004 Jun;74(6):1102-10

Nagy D, Bogácsi-Szabó E, Várkonyi A, Csányi B, Czibula A, Bede O, Tari B, Raskó I. Prevalence of adult-type hypolactasia as diagnosed with genetic and lactose hydrogen breath tests in Hungarians. Eur J Clin Nutr. 2009 Jul;63(7):909-12.

Ridefelt P, Håkansson LD. Lactose intolerance: lactose tolerance test versus genotyping. Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):822-6.

  • Laktosintolerans

Test för laktosintolerans

Fri frakt och snabb leverans Diskreta paket

Så här fungerar det

Ett urval av våra test

Våra DNA-tester

Här säljer vi DNA-tester utvecklade av oss på Dynamic Code AB. Det är tester baserade på DNA- och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium – helt anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.