Vinterkräksjuka - symptom och information

Vinterkräksjuka är en av våra vanligaste magsjukdomar och är extremt smittsam och kännetecknas av ett snabbt insjuknande. De vanligaste symptomen är kräkningar, diarréer och magont, men man kan också drabbas av feber, muskelvärk och huvudvärk.

Vinterkräksjuka är en av våra vanligaste magsjukdomar. Sjukdomen orsakas av norovirus, som är en typ av calicivirus. Sjukdomen är extremt smittsam och kännetecknas av ett snabbt insjuknande. Inkubationstiden, d v s tiden mellan smittotillfället och insjuknande, är vanligen 12-48 timmar. De vanligaste symptomen är kräkningar, diarréer och magont, men man kan också drabbas av feber, muskelvärk och huvudvärk.

Vinterkräksjukan är i de flesta fall ofarlig för friska personer. Hos kroniskt sjuka, äldre och barn kan dock sjukdomen leda till uttorkning p g a kraftiga kräkningar och diarré. I dessa fall kan personen behöva vätskeersättning och uppsöka sjukvård.

Ärftligt skydd mot vinterkräksjukan

Ca 20% av den svenska befolkningen har ett ärftligt betingat skydd mot att smittas av vinterkräksjuka. Skyddet beror på att man har en variant av genen för fucosyltransferas (FUT2). FUT2-genen kodar för ett enzym som göra att vissa blodgruppsantigen, molekyler som finns på cellytan, utsöndras i slemhinnor.  Hos personer som bär på dubbla anlag av varianten av FUT2-genen (A/A) bildas inget aktivt enzym och därmed är man inte mottaglig för smitta av den vanligaste typen av norovirus. Personer som inte bär på anlaget (G/G) och de som bär på enkelt anlag (A/G) har inte det ärftliga skyddet mot den vanligaste typen av norovirus.

Hur undviker du att bli smittad av vinterkräksjukan?

Du kan minska risken för att själv bli smittad genom att:

  • alltid tvätta händerna noga, framför allt före måltider och efter toalettbesök
  • använda flytande tvål och pappershanddukar på ställen där många är samlade, till exempel skolor och arbetsplatser
  • undvika att besöka personer som är magsjuka.

Faktagranskad: 2016-09-21