Information om urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion (UVI) är en infektion i urinvägar och urinblåsa som även kallas för nedre urinvägsinfektion eller blåskatarr (cystit). Urinvägsinfektion är en mycket vanlig infektion som drabbar upp till 60 % av alla kvinnor någon gång under deras levnadstid. Även män får urinvägsinfektion, men det är mycket mer ovanligt. Detta beror på de anatomiska skillnaderna mellan män och kvinnors urinrör, där kvinnor har ett mycket kortare urinrör som gör det möjligt för bakterier att ta sig in i urinröret och till urinblåsan. Med Dynamic Codes urinvägsinfektionsstest kan du snabbt och smidigt få svar på om dina urinvägsproblem beror bakterierna på E. coli och/eller S. saprophyticus.

urinvägsinfektion-e.coli.jpg

Vad beror urinvägsinfektion på och hur skyddar jag mig? 

Urinvägsinfektion orsakas i de allra flesta fall av tarmbakterien E. coli. Så mycket som 80 % av alla urinvägsinfektioner beror på E. coli oavsett ålder, medan S. saprophyticus är en bakterie som inte står för lika många fall, men som oftast drabbar kvinnor i fertil ålder.   

För att skydda sig mot urinvägsinfektion rekommenderas kvinnor att urinera efter samlag samt att torka sig framifrån och bak vid toalettbesök. Det är också viktigt att tömma urinblåsan ordentligt för att undvika bakterietillväxt i urinblåsan. Genom att dricka mycket kan du öka urinflödet och därmed också chansen att spola ut bakterierna.   

Vad ger urinvägsinfektion för symptom? 

De vanligaste symptomen på urinvägsinfektion är täta trängningar (känslan att behöva tömma urinblåsan ofta), sveda vid urinering och frekventa miktioner (behov av att tömma urinblåsan ofta). Även frusenhet samt smärtor i nedre delen av buken och korsryggen är vanliga symptom, liksom lite blod i urinen.  

Komplikationer 

En urinvägsinfektion som inte behandlas och som inte läker ut av sig själv kan leda till att bakterierna vandrar upp till njurarna och orsakar njurbäckeninflammation. Detta är ett allvarligt tillstånd som kan skada njurarna och måste behandlas med antibiotika.  

I mycket ovanliga fall kan bakterierna också spridas till blodet och orsaka blodförgiftning (sepsis) vilket kan vara ett livshotande tillstånd som då kräver intravenös antibiotikabehandling.  

Asymtomatisk bakteriuri  

Det är inte helt ovanligt att det finns bakterier i urinblåsan utan att några symptom eller besvär upplevs. Tillståndet kallas för asymtomatisk bakteriuri, som betyder just bakterier i urinblåsan utan symptom. Det är inte farligt och behöver heller inte behandlas. Därför ska urinvägsinfektionstestet endast tas vid symptom.


Faktagranskad: 2019-02-11