DNA-test och analys för familj och släktskap

När vi talar om familj och släktskap tas mycket för givet, speciellt när ens familj varit med sedan dag ett. Även om familjemedlemmar kan vara lika som bär finns det ibland anledning till att genetiskt testa släktskapet. Därför tillhandahåller vi tester med inriktning mot både faderskap och tvillingskap.