Faderskapsprov 10 dagar

  • Enkelt kindgnuggningsprov
  • Svar inom 15 vardagar
  • Resultatet är 99,999 procent säkert
  • Gäller som rättsligt underlag