Faderskapsprov 10 dagar

Pappa till barnet? DNA-prov som styrker eller utesluter faderskap/släktskap.
  • Enkelt kindgnuggningsprov
  • Svar inom 10 vardagar
  • Resultatet är 99,999 procent säkert
  • Gäller som rättsligt underlag
Digital vårdgivning Tydliga instruktioner Neutrala paket Säker hantering

Relaterade produkter