Faderskapstest 6 veckor

Testa enkelt med kindgnuggsprov och får svar inom 6 veckor på om faderskapet styrks eller utesluts. 99,999 % säkerhet.
I lager

 • Testa enkelt med kindgnuggsprov
 • Svar inom 6 veckor*
 • Gäller inte som rättsligt underlag
 • 99,999 % säkerhet
 • Fri frakt

Visar om faderskapet styrkts eller uteslutits

Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mamma och hälften från sin pappa. Det innebär att de anlag som inte är gemensamma mellan mamma och barn måste komma från barnets pappa. En man som saknar dessa anlag kan därmed inte vara pappa till barnet. Hittas dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är pappa till barnet. Resultatet visar om faderskapet styrkts eller uteslutits med en säkerhet på 99,999 %. Detta test kan utföras även om inte mamman medverkar i provtagningen. Även då har svaret en hög säkerhet, dock inte alltid 99,999 %. I svaret framgår det alltid hur stor sannolikheten är att det är den undersökta mannen som är pappa till barnet.

Testa snabbt och enkelt

Med vårt DNA-test för faderskapsbestämning kan du testa snabbt och smidigt. Du beställer enkelt testet här på dynamiccode.com och sedan skickas det till dig i ett diskret kuvert. I paketet finns provtagningsmaterial för tre personer (barn, mamma och pappa) och en returförpackning. Instruktionerna är tydliga och provet tas enkelt genom att gnugga insidan av kinden med en medföljande tops. Detta faderskapstest kan därför bara utföras efter att barnet är fött.

När ni har tagit proven skickar ni dem till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys. Returförpackningen är förfrankerad och adresserad.

Hur går det till?

 • Beställ ditt test
 • Testet skickas hem till dig (testet innehåller prov för 3 personer, behöver ni testa fler än 3 personer behöver ni beställa hem fler test)
 • Ta proverna och fyll i beställning- och provtagningsintyget.
 • Skicka in prover och beställning- och provtagningsintyget i det medföljande kuvertet.
 • Från och med att ärendet inkommit till oss tar det upp till 6 veckor innan ert resultat är klart.
 • En rapport skickas till beställarens adress som angavs på beställning- och provtagningsintyget.
 • Observera att inget identifikationsbevis behövs och att det därmed inte kan tas vidare som rättsligt underlag. Endast för eget intresse!

Svar på ditt test inom 6 veckor

Efter det att proven kommit fram till oss tar det 6 veckor innan analysen är klar. Svaret sammanställs i ett utlåtande som signeras av en handläggare hos oss och skickas till dig. Analysen genomförs i vårt kvalitetssäkrade laboratorium och svaret är mer än 99,999 % säkert.

Detta test är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO 17025.

swedac_ackreditering_.jpeg

Relaterade produkter