Covid-19 antikroppstest

Ta reda på om du har antikroppar mot coronaviruset som orsakar covid-19.
I lager

  • Ta provet själv hemma
  • Säkert och pålitligt svar med laboratorieanalys
  • CE-märkt och registrerat hos läkemedelsverket

Medicinsk expert

"Dynamic Codes antikroppstest för Covid-19 är ett laboratorietest med självprovtagning. Det innebär att man som privatperson själv, hemma, tar ett litet blodprov genom ett stick i fingret. Blodprovet postas sedan till ett kvalitetssäkrat laboratorium."

Bo Cederholm, Specialistläkare inom klinisk immunologi

Provet tar du själv hemma när det passar dig, du behöver alltså inte gå till något provtagningsställe. Samtidigt får du ett svar med högsta tillförlitlighet tack vare den kvalitetssäkrade laboratorieanalysen.

Enkel provtagning hemma

Om du haft eller har symptom som beskrivs för covid-19, bör du vänta minst 2-4 veckor efter tillfrisknande innan du gör testet, annars finns risk att antikropparna ännu inte uppträtt i blodet. Testet kan även tas av dig som inte upplevt några symptom alls.

Provet tar du genom att sticka dig i fingret och samla upp några droppar blod. Allt du behöver för att ta provet och skicka tillbaka det finns i förpackningen. OBS! Fingersticksprov ska inte utföras på barn under ett år.

Analysen, som görs i vårt kvalitetssäkrade laboratorium i Linköping, detekterar om du har utvecklat IgG-antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2.

Svar efter två dagar

Svaret hämtar du på vår webb med hjälp av din anonyma analyskod inom två vardagar efter att provet ankommit till vårt labb.

Antikroppar mot covid-19

Om du haft covid-19 kan antikroppar utvecklas som en del av ditt immunförsvar mot viruset. Den allmänna bedömningen, grundat på nuvarande kunskapsläge, är att en genomgången infektion av covid-19 kan leda till viss immunitet mot sjukdomen, och därmed minskad risk för att återinsjukna de närmsta 6 månaderna.

Symptomen för covid-19 liknar förkylningssymptom eller influensasymptom och drabbar olika individer olika hårt. Om du vill ta reda på om du har covid-19 just nu kan du ta vårt test för covid-19.

Säkerhet och kvalitet

  • Testet bygger på den internationellt etablerade analysmetoden ELISA för säker immundetektion. 
  • Testets prestanda har en sensitivitet på 94,4 % och specificitet på 99,6 %.
  • Provet analyseras i vårt kvalitetssäkrade laboratorium i Linköping.
  • CE-märkt provtagningskit.
  • Registrerat hos Läkemedelsverket.

Se instruktionsfilmerna för provtagningen här.

Läs fullständigt produktdatablad

Provtagningsinstruktioner (sv)

Relaterade produkter