Test för halsfluss Strep A

Med hjälp av vårt test kan du snabbt få diagnos och rätt behandling för halsfluss, utan att behöva lämna hemmet och riskera att smitta andra.
I lager

  • Testa tidigt vid symptom
  • Få hjälp direkt med läkarbesök online
  • Bra test att ha hemma
  • Svar inom 1 vardag efter att provet ankommit till laboratoriet
  • För vuxna och barn över 10 år

Medicinsk expert

"Test för halsfluss Strep A gör det möjligt för patienter att testa sig i hemmet och utgör ett bra underlag för vårdgivare som efter samlad bedömning av symtom och testresultat skall avgöra om antibiotikabehandling skall erbjudas. Testet underlättar för patienten att avgöra om kontakt med vården är nödvändig. Självtest i hemmet möjliggör digital vårdgivning vid halsfluss vilket underlättar för den sjuke och kan avlasta vården. Korrekt diagnostik minskar onödiga vårdkontakter och felaktig antibiotikaförskrivning."

Anna-Karin Strömberg, specialistläkare inom öron-näsa-halssjukdomar. Medgrundare och arbetar på Öron-Näsa-Hals mottagningen i Norrköping.

Testa först - undvik smitta

Halsfluss orsakas oftast av bakterier och vanligast är bakteriearten Streptokocker grupp A (Strep A). Halsfluss är mycket smittsamt varför korrekt diagnos och rätt behandling är viktigt så fort som möjligt. Det är bra att ha test hemma som kan användas vid symptom.

Symptomen på bakterieorsakad halsfluss är kraftigt ont i halsen, feber, svullna lymfkörtlar samt röda, svullna och belagda halsmandlar. Om du har hosta, heshet och snuva är det sannolikt en virusinfektion som är orsaken och då ska INTE vårt test för halsfluss användas.

Dynamic Codes test för halsfluss baseras på modern DNA-teknik som med hög säkerhet fastställer om du bär på Strep A. Bakterier som Strep A behandlas ofta med antibiotika. Virus ska däremot inte behandlas med antibiotika. 

Få hjälp snabbt

Du hämtar ditt svar på Dynamic Codes hemsida redan samma dag som provet inkommit till vårt laboratorium. Om testet visar förekomst av Strep A, hjälper vi dig direkt vidare till ett digitalt läkarbesök så att du får rätt behandling.

Om provet inte visar på förekomst av Strep A, men du fortsätter att uppleva symptom, kan det bero på en infektion orsakad av virus eller någon annan bakterie. Om symptomen inte mildras bör du ta kontakt med sjukvården.

 

Detta test är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO 17025.

swedac_ackreditering_.jpeg

Läs fullständigt produktdatablad

Relaterade produkter